Thứ hai,17/12/2018 | 03:15:44 GMT+7

Xây dựng lực lượng nòng cốt trong đấu tranh trên không gian mạng

Ngày đăng: 22/11/2017

Hiện nay, an ninh không gian mạng, một thành tố của an ninh phi truyền thống, là một phương thức tác chiến mới, chứa đựng nhiều nguy cơ và hậu quả khó lường, thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Mục tiêu của chiến tranh trên không gian mạng chính là đánh vào ý thức hệ, vào tư tưởng, tình cảm của đối phương trước khi thực hiện các mục tiêu tiếp theo.
Trong xã hội công nghệ, kỹ thuật bùng nổ hiện nay, việc thiết lập một trang web, blog hay tạo một tài khoản facebook chỉ mất vài phút. Để thực hiện mưu đồ bất chính, các thế lực thù địch thường sử dụng những phương thức như: Thiết kế thông tin đa dạng, hấp dẫn, trong đó kết hợp cung cấp thông tin với nội dung có vẻ khách quan nhằm đánh lừa độc giả nhưng kèm theo đó là các thông tin xuyên tạc, phản động, chống đối, song được thể hiện tinh vi bằng hình thức nêu chủ đề thăm dò ý kiến, nhận xét của cá nhân để lôi kéo, định hướng độc giả với các nội dung cần tuyên truyền.
Nghệ thuật “cắt, dán” trên mạng được sử dụng tối đa. Theo đó, các đối tượng thường triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội để viết bài, bình luận mang tính kích động, xuyên tạc quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta, đi đôi với lợi dụng một số cán bộ thoái hóa biến chất để nói xấu chế độ. Lợi dụng một bộ phận thanh niên nhẹ dạ để lôi kéo mua chuộc, đưa họ vào “thế giới ảo”; đưa lớp trẻ vào lối sống thực dụng, ảo tưởng; truyền tải quan điểm sai lệch, cổ súy cho đa nguyên, đa đảng…
Quân đội là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc. Để cán bộ, chiến sĩ “miễn dịch” trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng, đòi hỏi cần phải tăng cường giáo dục, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật An toàn thông tin mạng, Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng và Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trong Quân đội. Đồng thời, nêu cao cảnh giác cách mạng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ có nhãn quan chính trị đúng đắn và trình độ lý luận sắc bén để nhận diện và đủ sức “phản biện” các thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội; nhận thức rõ việc khai thác thông tin mạng là nhằm mục đích xây dựng tổ chức, xây dựng con người, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Mặt khác, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho lực lượng nòng cốt đủ mạnh làm nhiệm vụ đấu tranh trên không gian mạng. Trong đó, tập trung xây dựng lực lượng, phương tiện hùng hậu, có đủ phẩm chất và năng lực để đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Chú trọng bồi dưỡng phương pháp tư duy biện chứng, phương pháp đấu tranh trực diện có căn cứ khoa học, có sức thuyết phục cao. Phải làm cho lực lượng này luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức, giỏi về lý luận, am hiểu về thực tiễn, đồng thời có khả năng ứng dụng kịp thời công nghệ thông tin để xử lý nhanh các tình huống. Do vậy, cần có kế hoạch, tổ chức học tập, bồi dưỡng chuyên biệt cho họ những kỹ năng về sử dụng trang bị, phương tiện công nghệ thông tin, kỹ năng tìm kiếm thông tin, phân biệt các dạng tài liệu trên mạng vừa nhằm đấu tranh phản bác kịp thời vừa góp phần quan trọng định hướng dư luận xã hội, không để các quan điểm, lý luận và hành động sai trái, lệch lạc, thù địch đó tác động xấu đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ.
Bên cạnh đó, cần tăng cường sự quản lý của các cơ quan chức năng với hệ thống thông tin đại chúng, đặc biệt là các quy định về việc đăng tải thông tin lên mạng Internet. Định hướng chính trị cho các đơn vị, chỉ rõ những vấn đề cần đấu tranh, những nội dung cần đi sâu phân tích lý giải, phản bác. Kiểm tra, kiểm duyệt chặt chẽ không để lọt các bài viết, các ấn phẩm có nội dung xấu xuất hiện trên các website chính thống. Thường xuyên tổ chức các lực lượng đấu tranh trực diện đối với những phần tử cơ hội, tư tưởng chính trị lệch lạc. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong đấu tranh trên trên không gian mạng, từ đó tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, tăng cường khả năng “tự đề kháng” trước những thông tin xấu độc trên mạng Internet.
Internet nói chung, mạng xã hội nói riêng đã trở thành nhu cầu thiết yếu của đời sống xã hội, mang lại cho con người nhiều tiện ích trên tất cả các lĩnh vực. Tuy vậy, các thế lực thù địch cũng đang triệt để lợi dụng không gian mạng để chống phá cách mạng nước ta. Nếu mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn giản trong nhận thức, lập trường chính trị không vững vàng, khi tiếp xúc với những quan điểm sai trái sẽ dẫn đến suy nghĩ lệch lạc, mơ hồ, mất niềm tin. Bởi vậy, các đơn vị cần xây dựng lực lượng, phương tiện đủ mạnh, làm nòng cốt trong đấu tranh trên không gian mạng.
TẠ QUANG ĐÀM

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *