Thứ năm Ngày 27 Tháng 01 Năm 2022, 04:28:56

Xây dựng đội ngũ giáo viên “vừa hồng, vừa chuyên”

Ngày đăng: 19/11/2021

QK2 – Trường Quân sự Quân khu 2 là nơi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho các đơn vị trên địa bàn Quân khu, có nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo, tập huấn, bổ túc cho các đối tượng theo chỉ tiêu cấp trên giao; bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2, 3, 4; giáo dục QP&AN cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng theo phân luồng của Bộ; liên kết đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở trình độ đại học, cao đẳng; nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học quân sự, khoa học xã hội và nhân văn; biên soạn các tài liệu huấn luyện…Chất lượng đào tạo của Nhà trường phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có vai trò của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Lãnh đạo Nhà trường trao giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2 năm 2021.

Nhận thức rõ tầm quan trọng về vị trí, vai trò của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đối với công tác giáo dục đào tạo; Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quán triệt và vận dụng tốt phương châm đề ra, cấp ủy, chỉ huy các cấp và các cơ quan chức năng đã tiến hành bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thường xuyên, toàn diện trên tất cả các mặt, với các hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng và đạt được chất lượng, hiệu quả cao.

Nhà trường thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá số lượng, chất lượng; thực hiện công tác quy hoạch tạo nguồn, luân chuyển để đảm bảo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ học vấn và kinh nghiệm thực tế phong phú đáp ứng yêu cầu giảng dạy và quản lý ở Nhà trường. Vận dụng linh hoạt và sáng tạo các giải pháp để tạo nguồn giáo viên, cán bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa tự đào tạo và gửi đi đào tạo, bồi dưỡng ở các học viện, nhà trường trong Quân đội; giữa bồi dưỡng tại Nhà trường và cử đi thực tế ở đơn vị.

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Nhà trường đa số có trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm và phẩm chất đạo đức tốt; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, giảng dạy; tích cực nghiên cứu, đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và tham gia nghiên cứu khoa học, đáp ứng tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Đến nay, Nhà trường có 4 giáo viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, 9 giáo viên được phong tặng danh hiệu nhà giáo giỏi cấp bộ. Qua 2 lần thi giáo viên giỏi các Trường Quân sự Quân khu, Quân đoàn có 18 đồng chí đạt danh hiệu giáo viên giỏi, 1 lần đạt giải Nhất và 1 lần đạt giải Nhì toàn đoàn. Tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi các trung tâm GDQP&AN lần thứ 5 do Bộ GD-ĐT tổ chức, có 3 đồng chí đạt giỏi.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Trường Quân sự Quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần quán triệt và thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng đối với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Trong đó, xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; sự cần thiết phải bồi dưỡng toàn diện cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Trên cơ sở thống nhất nhận thức, sẽ thấy rõ tính tất yếu, yêu cầu khách quan của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục là trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng và của mọi cán bộ, đảng viên.

Hai là, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có tính khoa học, sát thực tiễn, phù hợp với mục tiêu, đặc điểm nhiệm vụ và đối tượng bồi dưỡng, đây là nội dung quan trọng để đạt được các yêu cầu, mục tiêu bồi dưỡng. Bởi vì, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch là chức năng của công tác quản lý, là cơ sở để hiệp đồng thống nhất hoạt động giữa các lực lượng và các thành viên trong tổ chức. Chất lượng của việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chi phối đến tất cả các yếu tố của quá trình tổ chức hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Ba là, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, hướng vào nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức bồi dưỡng với đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức, hành động của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong xây dựng Nhà trường VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bốn là, đề cao tính tích cực, chủ động của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong tự học tập, tự nghiên cứu. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị xây dựng động cơ, trách nhiệm tự bồi dưỡng, tự nghiên cứu cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để hoàn thiện phẩm chất, nhân cách bản thân. Đây là vấn đề cần chủ động, tích cực ngay từ đầu và cụ thể hoá trong quy chế, quy định của quá trình bồi dưỡng. Xây dựng nhu cầu, động cơ tự giáo dục, tự nghiên cứu cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục một cách sáng tạo, linh hoạt, tránh đơn giản, gò ép một cách cứng nhắc, góp phần hoàn thiện, phát triển phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường trong tình hình mới.

Đại tá PHẠM VĂN HẢO, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 2
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *