Chủ nhật Ngày 29 Tháng 05 Năm 2022, 03:09:20

Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP

Ngày đăng: 26/01/2022

QK2 – Với mục tiêu "Thực hiện nhiệm vụ chính trị là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt", năm 2021, bằng nhiều chủ trương, giải pháp sát đúng, Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS-QP), góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu”.

Lãnh đạo UBND và Bộ CHQS tỉnh chứng kiến các cơ quan, đơn vị ký kết thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong hoạt động công tác quốc phòng, quân sự địa phương, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang phát huy tốt vai tốt trò nòng cốt tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh vững mạnh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND) trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) phát huy tốt vai trò xung kích, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động phối hợp, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các kế hoạch, phương án ứng phó với các cấp độ dịch, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, thực sự là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng,  chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển KT-XH”. Trong năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tập trung xây dựng tổ chức đảng TSVM với xây dựng đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, an toàn. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp và thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động rà soát, quản lý chặt chẽ các mối quan hệ xã hội của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường để có biện pháp phòng ngừa. Chú trọng chăm lo thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia gần 24.000 ngày công giúp đỡ nhân dân, ổn định đời sống, phát triển sản xuất, xóa nghèo, tu sửa các công trình phúc lợi xã hội, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, làm đường bê tông nông thôn, phòng, chống dịch Covid-19…, qua đó góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. Đảng bộ Quân sự tỉnh Tuyên Quang nhiều năm liền được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tặng Cờ "Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu"; năm 2021, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tiếp tục được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong PTTĐ Quyết thắng”.

Để tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang xác định một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

 Một là, tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các đề án, chiến lược về QS-QP và nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Hai là, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh tiêu biểu, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, XIII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và PTTĐ Quyết thắng năm 2022 “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đột phá gắn với việc nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; kiên quyết ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình ANCT, nhất là an ninh trong vùng dân tộc, tôn giáo, đấu tranh với các hành vi lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhằm kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bốn là, chú trọng lãnh đạo LLVT tỉnh thực hiện hiệu quả khâu đột phá về “Nâng cao chất lượng huấn luyện” và “Tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật”; đổi mới, nâng cao chất lượng luyện tập, diễn tập ở các cấp, xây dựng các cơ quan, đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”. 

Năm là, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể địa phương, thực hiện hiệu quả Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quân đội chung tay vì người nghèo”, tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19; không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân-dân, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển KT-XH, củng cố QP-AN ngày càng vững chắc.

Đại tá HÀ ĐÌNH KHIÊM, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *