Thứ bảy Ngày 23 Tháng 09 Năm 2023, 10:44:04

Xây dựng cơ sở cách mạng vùng Tây Bắc những năm đầu kháng chiến chống Pháp

Ngày đăng: 01/09/2019

QK2 – Vùng Tây Bắc Tổ quốc là địa bàn chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Cũng vì thế, ngay khi thực hiện tái xâm lược nước ta, thực dân Pháp đã lộ rõ ý đồ chiếm Tây Bắc. Trước ngày toàn quốc kháng chiến, chúng đã chiếm toàn tỉnh Lai Châu và một phần tỉnh Sơn La. Đến mùa thu năm 1947, chúng chiếm nốt Sơn La và một phần tỉnh Hòa Bình, kiểm soát phần lớn đất đai Tây Bắc. Tiếp đó chúng mở cuộc tiến công lên Việt Bắc (Thu – Đông 1947), chiếm Lào Cai, Nghĩa Lộ (Yên Bái) và một phần phía Nam tỉnh Phú Thọ.

Cán bộ dân vận vận động đồng bào Tây Bắc đi theo Đảng và cách mạng.

Trước tình hình ấy, nhằm thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài mà Đảng ta đã vạch ra, ngoài việc thành lập các đơn vị Tây tiến, Bộ Tổng chỉ huy còn quyết định thành lập Bộ Chỉ huy Liên khu 10 (nay là Quân khu 2) và chỉ thị cho Liên khu nhiệm vụ xây dựng căn cứ địa để giải phóng Tây Bắc. Chấp hành mệnh lệnh của trên, Liên khu ủy Khu 10 đã ra chỉ thị thành lập các Ban xung phong, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các Ban trong việc xây dựng cơ sở, xây dựng căn cứ địa cách mạng; đồng thời phân công các đồng chí Liên khu ủy viên chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo và phụ trách khâu cán bộ của Ban. Đầu năm 1948, các Ban xung phong lần lượt được thành lập. Nhiệm vụ của các Ban là tiến sâu vào vùng sau lưng địch, xây dựng cơ sở cách mạng, cơ sở quần chúng phát triển chiến tranh du kích,  mở rộng khu tự do, nối liền 3 khu thành một phòng tuyến chiến tranh nhân dân trong lòng địch, hướng phát triển lên Lai Châu và Điện Biên Phủ.

Sau khi thành lập và nhận nhiệm vụ, các tổ, đội của các Ban xung phong đã vào sâu vùng địch hậu Tây Bắc theo địa bàn được phân công, tiến hành một cuộc chiến đấu thầm lặng, đầy khó khăn, gian khổ. Với ý chí quyết chiến, quyết thắng, quyết tâm vượt khó, kinh nghiệm tích lũy được qua từng bước đi, các tổ, đội của Ban xung phong đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cùng với việc gây dựng cơ sở cách mạng, cơ sở du kích, các Ban xung phong Tây Bắc đã tích cực tham gia hoặc phối hợp với các đơn vị du kích, các Đại đội độc lập đánh nhiều trận, tiêu diệt nhiều địch, bảo vệ được nhiều cơ sở cách mạng.

Do sự hoạt động bền bỉ, kiên trì của những chiến sỹ trong các Ban xung phong nên đã gây dựng được cơ sở ở các địa bàn quan trọng, giác ngộ được quần chúng tích cực, góp phần tạo cơ sở ban đầu cho việc xây dựng và củng cố căn cứ địa. Với tinh thần cách mạng không sợ gian khó, hy sinh cùng với trí thông minh và lòng dũng cảm của các chiến sỹ làm nhiệm vụ dân vận trong các Ban xung phong. Họ vừa phải tìm đường tiến vào rừng núi xa xôi, hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, vừa phải lo lương thực, thực phẩm trong hoàn cảnh nhân dân các dân tộc Tây Bắc hết sức nghèo đói, còn ít hiểu biết về cách mạng. Để hoàn thành nhiệm vụ thâm nhập, giác ngộ nhân dân đi theo cách mạng, các chiến sỹ đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh với một mục đích cao cả: Quyết tâm giành lại tự do cho Tổ quốc.

BÙI THỦY (tổng hợp)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.