Thứ năm Ngày 23 Tháng 05 Năm 2019, 05:39:02

Xây dựng Bộ đội Biên phòng, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Ngày đăng: 03/03/2019

Cách đây tròn 60 năm, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 3-3-1959, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 100/TTg về thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT), nay là Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Ngày 22-2-1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 16/HĐBT về tổ chức Ngày Biên phòng trong cả nước. Tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XI (tháng 6-2003) đã thông qua Luật Biên giới quốc gia, trong đó xác định lấy ngày 3-3 hằng năm là Ngày Biên phòng toàn dân (BPTD).

60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành (3-3-1959 / 3-3-2019), lực lượng CANDVT trước đây, BĐBP hiện nay luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia (CQLT, ANBGQG). Qua 30 năm thực hiện Ngày BPTD (3-3-1989/3-3-2019) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tạo thế trận BPTD quản lý, bảo vệ vững chắc CQLT, ANBGQG, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, lực lượng CANDVT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới, bờ biển miền Bắc, giới tuyến quân sự tạm thời và các mục tiêu quan trọng trong nội địa; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị; tuyên truyền giáo dục tinh thần cảnh giác, vận động nhân dân định canh, định cư, xây dựng đời sống mới. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, chính quyền các địa phương tiến hành tiễu phỉ, trừ gian, bắt gián điệp biệt kích, đập tan âm mưu gây bạo loạn, bóc gỡ các tổ chức phản động… Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ CANDVT đã tình nguyện lên đường vào Nam chiến đấu; hàng vạn cán bộ, chiến sĩ kiên cường bám chốt, bám trận địa bảo vệ an toàn Trung ương Đảng, Chính phủ, các mục tiêu trọng yếu; bảo vệ miền Bắc XHCN, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Xây dựng Bộ đội Biên phòng, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh BĐBP trao quà và tặng nhà "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới" tại xã Má Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ảnh: HOÀNG ANH

Từ năm 1975, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ CQLT, ANBGQG, lực lượng BĐBP đã triển khai các đồn, trạm biên giới, vận động nhân dân xây dựng phòng tuyến bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, hình thành hệ thống bảo vệ biên giới trên phạm vi cả nước. BĐBP thường xuyên nắm vững tình hình các tuyến biên giới, biển đảo, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP) đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, hiệu quả.

Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, nhiệm vụ bảo vệ CQLT, ANBGQG và công tác biên phòng đặt ra những yêu cầu mới, phức tạp. Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP; cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng luôn thấm nhuần lời Bác dạy “Nơi hiểm yếu không chỉ cần súng tốt, mà còn phải có lòng trung thành với Đảng, với dân”; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, sẵn sàng chiến đấu cao, kịp thời xử lý các tình huống, giữ vững CQLT, ANBGQG. Các cơ quan, đơn vị BĐBP tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở khu vực biên giới, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; tăng cường đoàn kết quân-dân; huy động sức mạnh của nhân dân, của cả hệ thống chính trị tham gia bảo vệ vững chắc CQLT, ANBGQG.

Khắc sâu lời dạy của Bác: “Ở những nơi đồng bào thiểu số, phải luôn giúp đỡ giáo dục đồng bào, làm cho đồng bào tin yêu cán bộ thì đồng bào sẽ luôn hết sức giúp đỡ, có khi hy sinh cho ta…”, trong những năm qua, BĐBP đã có 19 phong trào, mô hình và sáng kiến tiêu biểu giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới. Trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, BĐBP đã tăng cường 332 cán bộ cho các xã, phường biên giới; gần 1.500 đảng viên các đồn biên phòng được giới thiệu tham gia sinh hoạt tại chi bộ các xóm, bản biên giới để tham mưu, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt và nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ xóm, bản; hơn 7.000 cán bộ các đồn biên phòng được phân công phụ trách hơn 33.000 hộ gia đình khu vực biên giới.

Trong công tác đối ngoại biên phòng, BĐBP đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng duy trì, thực hiện nghiêm các hiệp định, quy chế biên giới; tổ chức các hoạt động kết nghĩa “đồn-trạm, tiểu đoàn hữu nghị, biên giới bình yên”; tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, qua đó góp phần giữ vững và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với chính quyền, nhân dân và LLVT hai bên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Công tác kiểm soát cửa khẩu thường xuyên được đổi mới, bảo đảm phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước; tích cực ứng dụng thành tựu công nghệ mới vào kiểm soát cửa khẩu, rút ngắn thời gian làm thủ tục, thúc đẩy lưu thông biên giới, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Đạt được những thành tích, kết quả đó, trước hết, toàn lực lượng luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, quần chúng dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc, CQLT, ANBGQG. Đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng; tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm trên tuyến biên giới; phát huy vai trò của lực lượng chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Thời gian tới, sự nghiệp xây dựng, củng cố thế trận BPTD, xây dựng nền BPTD vững mạnh, giữ vững CQLT, ANBGQG đặt ra những yêu cầu mới cao hơn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, góp phần xây dựng, củng cố thế trận BPTD vững mạnh trong tình hình mới và tiếp tục thực hiện hiệu quả Ngày BPTD, toàn lực lượng BĐBP cần quán triệt, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, quản lý, bảo vệ CQLT, ANBGQG. Trước mắt, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16-4-2018, của Bộ Chính trị, “Về Chiến lược quốc phòng Việt Nam”; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018, của Bộ Chính trị “Về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ CQLT, ANBGQG trong tình hình mới”; tham mưu tổ chức có hiệu quả Ngày Biên phòng toàn dân (3-3) hằng năm, với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.

Hai là, các cơ quan, đơn vị BĐBP chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khu vực biên giới, hải đảo trong xây dựng, quản lý và bảo vệ CQLT, ANBGQG… Tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị ở khu vực biên giới vững mạnh, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng thế trận BPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân, góp phần bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa. Xây dựng mối quan hệ láng giềng thân thiện, hiểu biết lẫn nhau, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ba là, tham mưu và triển khai các biện pháp xây dựng lực lượng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng hiện đại, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp bảo vệ CQLT, ANBGQG trong tình hình mới. Xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ. Tập trung đầu tư phương tiện, trang bị tiên tiến, hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, công tác của BĐBP theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Trước mắt, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Đề án “Tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo”; Đề án “Quy hoạch hệ thống đồn, trạm biên phòng đến 2021 và những năm tiếp theo” với tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia”.

Bốn là, các cơ quan, đơn vị BĐBP tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên trách trong quản lý, bảo vệ CQLT, ANBGQG; tích cực, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn đóng quân, thực hiện nhiệm vụ; có các biện pháp sáng tạo, phù hợp động viên, tạo điều kiện để nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ CQLT, ANBGQG.

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP, 30 năm Ngày BPTD, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng BĐBP tự hào phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tích, chiến công đạt được, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đến dự lễ thành lập lực lượng: “Đoàn kết cảnh giác. Liêm chính, kiệm cần. Hoàn thành nhiệm vụ. Khắc phục khó khăn. Dũng cảm trước địch. Vì nước quên thân. Trung thành với Đảng. Tận tụy với dân”. Lời căn dặn của Bác là kim chỉ nam, là nền tảng tư tưởng, động lực để cán bộ, chiến sĩ BĐBP vượt qua mọi khó khăn thử thách, hy sinh, không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc CQLT, ANBGQG, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

(Theo QĐND)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *