Thứ năm Ngày 29 Tháng 10 Năm 2020, 05:46:40

Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào

Ngày đăng: 24/09/2020

QK2 – Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ngày 30/9/2005, Công ty Hợp tác Quốc tế 705, nay là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hợp tác Quốc tế 705 (Công ty HTQT 705) được thành lập theo Quyết định số 148/2005/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trải qua 15 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Ban Chỉ đạo nhiệm vụ “C” Quân khu; được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, sự thương yêu đùm bọc của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và nhân dân Lào, cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty HTQT 705 đã phát huy tốt bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng và truyền thống của LLVT Quân khu, luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng Công ty ngày một trưởng thành, vững mạnh.

Đại tá Bùi Văn Đại, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty và lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 3 (Quân đội Nhân dân Lào) thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Lãnh đạo Công ty HTQT 705 và các liên doanh kiểm tra tiến độ triển khai công trình trọng điểm.

Với đặc thù là đơn vị thực hiện nhiệm vụ ở các địa bàn rất khó khăn trên đất Bạn, thường xuyên phân tán, hằng năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty luôn chủ động đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với đặc thù đơn vị và địa bàn; cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong toàn Công ty luôn chú trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, trong đó đặc biệt chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, tác phong công tác cho cán bộ, nhân viên, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời chú trọng việc nêu gương, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ trì các cấp.

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng vũ trang, Đoàn kinh tế – xã hội của Bạn trong việc tham mưu, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương tại 5 cụm bản gồm: Pha Thí, Che Phai, Mường Pợ (tỉnh Hủa Phăn), Na Luổng (tỉnh Luông Pha Băng) và Pà Lăn (tỉnh Phông Xa Lỳ) theo Chỉ thị 09 trước đây và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào hiện nay. Từ chỗ là những địa bàn trọng điểm đặc biệt khó khăn, phức tạp về nhiều mặt, thông qua hoạt động xây dựng cơ sở chính trị đến nay các địa phương trong vùng dự án hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền bản, cụm bản được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động nền nếp, chất lượng, hiệu quả; an ninh, chính trị trên địa bàn ổn định, quốc phòng, an ninh  được tăng cường; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, đời sống của nhân dân được nâng cao. Các cụm bản có thêm nhiều công trình an sinh  xã hội phục vụ nhân dân. Nhân dân có điều kiện tiếp cận với những mô hình phát triển kinh tế mới, thúc đẩy giao lưu hàng hóa, phát triển sản xuất giữa các vùng và nhân dân khu vực biên giới hai nước. Đến nay ở 5 cụm bản do Công ty giúp đỡ và các địa bàn lân cận tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 20%, hộ khá tăng từ 20 đến 25%…; thực sự là những điểm sáng trên địa bàn các tỉnh Bắc Lào.

Cán bộ Đội xây dựng cơ sở số 2 Công ty HTQT 705 hướng dẫn nhân dân trong vùng Dự án Cụm bản Pà Lăn, huyện Mường Mày (tỉnh Phông Xa Lỳ) phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Cán bộ Đội xây dựng cơ sở số 1 Công ty HTQT 705 hướng dẫn nhân dân Cụm bản Cụm bản Nà Luổng, huyện Phôn Thoong (tỉnh Luông Pha Băng) kỹ thuật chăm sóc cây lúa nước.

Công ty còn tích cực, chủ động phối hợp với Bạn tham gia các hoạt động chính sách xã hội, đền ơn, đáp nghĩa; xây dựng hằng chục “Nhà đoàn kết hữu nghị” tặng các gia đình liệt sỹ, thương binh tại các tỉnh Bắc Lào; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt trước tình hình đại dịch Covid-19 vừa qua, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh; hỗ trợ nhân lực, trang, thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan và bùng phát trên địa bàn.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giúp bạn là tự giúp mình”, Công ty đã triển khai nhiều hoạt động và việc làm thiết thực giúp các đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn các tỉnh Bắc Lào. Trong đó nổi bật là việc tham mưu cho Bạn tăng cường công tác nắm, quản lý địa bàn; tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đơn vị vững mạnh; triển khai hiệu quả các dự án viện trợ của Việt Nam, trong đó có công trình thao trường huấn luyện tổng hợp của Sư đoàn 3 do Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật cao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu các đơn vị của Bạn.

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty HTQT 705 luôn chủ động, sáng tạo phát huy nội lực, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật hai nước. Do có hướng đi đúng với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, Công ty đã tạo được uy tín và thế đứng vững chắc trên đất Bạn; doanh thu luôn có bước tăng trưởng. Nhiều công trình có quy mô lớn, kỹ thuật cao trong nước và trên đất Bạn; trong đó có các công trình thuộc Dự án trọng điểm quốc gia của Chính phủ Lào do Công ty thi công được đánh giá cao về năng lực thi công cũng như chất lượng công trình.

Cán bộ, chuyên gia quân sự Công ty HTQT 705 hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang các tỉnh Bắc Lào huấn luyện, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu.

Cùng  với đó, Công ty đã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Ban Chỉ đạo nhiệm vụ “C” Quân khu tiến hành công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng phương châm, quy chế, tăng cường mối quan hệ, tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với nước Cộng hoà DCND Lào nói chung, với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị và LLVT các tỉnh Bắc Lào nói riêng ngày càng phát triển bền vững, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền biên giới quốc gia.

Với những thành tích đã đạt được, Công ty HTQT 705 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước Cộng hòa DCND Lào tặng thưởng Huân chương Hữu nghị, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; được Đảng, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Hàng trăm lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ hai nước Việt Nam – Lào tặng thưởng Huân, Huy chương và phần thưởng cao quý.

Phát huy truyền thống chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty HTQT 705 nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng; gắn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Công ty vững mạnh toàn diện về mọi mặt; tăng cường công tác phối hợp, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động tổ chức Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Đội xây dựng cơ sở; chú trọng đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh, tạo uy tín và thế đứng vững chắc trên đất Bạn; đồng thời thực hiện tốt công tác đối ngoại, là cầu nối tích cực, hiệu quả trong các hoạt động hợp tác đối ngoại của Bộ Tư lệnh và các đơn vị trong LLVT Quân khu  với các đơn vị, địa phương các tỉnh Bắc Lào…; góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào lên tầm cao mới, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại tá BÙI VĂN ĐẠI, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *