Thứ tư Ngày 06 Tháng 12 Năm 2023, 04:20:15

Viện kiểm sát quân sự khu vực 21 tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ

Ngày đăng: 09/07/2018

QK2 – Qúy II năm 2018, thực hiện Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Viện kiểm sát quân sự khu vực 21 đã chủ động xây dựng nội dung bài giảng, phối hợp tuyên truyền pháp luật cho hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị: Trung đoàn 98, Sư đoàn 316; Lữ đoàn 406; Lữ đoàn 297.

Cán bộ Viện kiểm sát quân sự khu vực 21 tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 297.

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào các chuyên đề: “Tình hình vi phạm pháp luật trong Quân khu; Quán triệt Chỉ thị 118 của QUTW về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quân đội trong tình hình hiện nay, Chỉ thị 91 của Bộ Quốc phòng về tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong QĐNDVN. Quá trình tuyên truyền lồng ghép, đánh giá, phân tích và làm rõ tính tất yếu phải tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong QĐNDVN; đồng thời phân tích đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp, của từng quân nhân trong việc thực hiện Chỉ thị 118 và Chỉ thị 91; kết hợp thông báo một số diễn biến mới nhất về tình hình vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước xảy ra trong LLVT Quân khu thời gian vừa qua; chỉ ra các nguyên nhân phát sinh tội phạm, đưa ra các giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế tới mức thấp nhất các vụ việc vi phạm, tội phạm có thể xảy ra.

Tin, ảnh: NGUYỄN CƠ THẠCH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.