Thứ sáu Ngày 17 Tháng 09 Năm 2021, 03:25:04

Vẫn những chiêu trò cũ rích

Ngày đăng: 11/05/2021

QK2 – Thời gian gần đây, cùng với tăng cường các hoạt động chống phá, xuyên tạc Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch trong và ngoài nước lại đang tiếp tục diễn trò với những luận điệu cũ rích, xuyên tạc lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta, hòng hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành quả cách mạng, sự hy sinh to lớn của các thế hệ người con đất Việt, cống hiến máu xương và cả tuổi thanh xuân cho sự trường tồn dân tộc Việt Nam.

Du khách trong và ngoài nước tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Lịch sử dựng nước và giữ nước dân tộc Việt Nam được ghi dấu bằng lớp lớp những chiến công oanh liệt, hiển hách và những thành tựu to lớn trên con đường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lịch sử dân tộc được viết tiếp bằng thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thắng lợi to lớn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954) “lững lẫy năm châu, trấn động địa cầu” và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 (30/4/1975) thống nhất đất nước, Nam – Bắc liền một dải – Đó là những thắng lợi vĩ đại, mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc, mang tầm vóc quốc tế và có tính thời đại sâu sắc.

Với thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam ngày càng nham hiểm, tinh vi, xảo quyệt, thay hình, đổi dạng, trong những ngày qua trên một số Website, Blog, tài khoản mạng xã hội, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trong và ngoài nước liên tục “nhào nặn”, “vá víu” thâu nối các chiêu trò cũ rích với luận điệu, tư duy ngụy biện xảo trá, đánh tráo khái niệm, suy diễn méo mó, thô thiển không phân biệt phải – trái, đúng – sai, chính nghĩa – phi nghĩa, xuyên tạc lịch sử của của dân tộc ta.  Chúng cho rằng những chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam chỉ là một sự “ăn may”, đồng thời chúng còn lạc lõng đưa ra những thứ gọi là “sử liệu” hòng cố tình xuyên tạc, phủ nhận hạ thấp thắng lợi của nhân dân ta. Với những giọng diệu thô bỉ của những kẻ vô ơn, bạc nghĩa, chúng còn phủ nhận những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ người con đất Việt đã anh dũng hy sinh, cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Chúng cho rằng đất nước được thống nhất, thanh bình như hôm nay không có những đóng góp của các anh hùng liệt sĩ và người có công với đất nước, với nhân dân.

Những thủ đoạn đổi trắng, thay đen, bóp méo xuyên tạc lịch sử nhằm thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với cách mạng Việt Nam tuy không phải chiêu trò mới, nhưng nó có tác hại ghê gớm, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và những thành quả cách mạng, phủ nhận tầm vóc, giá trị to lớn của chiến thắng mang tầm vóc quốc tế của dân tộc ta, nhân dân ta.

Nhưng, những luận điệu xuyên tạc và nham hiểm của các thế lực thù địch trở nên thô thiển và trơ trẽn khi giá trị to lớn về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu” và Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) đã ngấm vào máu, vào xương, vào thịt trong mỗi người con đất Việt từ trẻ đến già. Những giá trị lịch sử đó có ý nghĩa to lớn, là thành quả kết tinh của nhiều nhân tố, trong đó quan trọng nhất là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước; sự hy sinh lớn lao cả xương máu và nước mắt mà dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã trải qua trong suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp (1945 – 1954) và 21 năm dài chống đế quốc Mỹ xâm lược (1954 – 1975).

Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi vĩ đại, vẻ vang của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất đất nước mãi mãi đi vào lịch sử và trường tồn cùng dân tộc; là những mốc son trong những trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn mang tầm vóc thời đại sâu sắc.

Để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần hết sức tỉnh táo, đề cao cảnh giác để phát hiện, phòng chống, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc luôn là động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh để mỗi người dân Việt Nam mang trong mình dòng máu Lạc Hồng cảm nhận và chuyển hóa thành hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, tiến lên giành những thắng lợi mới trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *