Thứ tư Ngày 27 Tháng 05 Năm 2020, 11:46:27

Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 07/05/2019

QK2 – Cục Chính trị QK vừa có hướng dẫn gửi các cơ quan, đơn vị về tăng cường tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và Kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 – 2/9/2019).

Đại tá Đinh Mạnh Phác, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ và các cán bộ tích cực hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Ảnh: NGỌC CƯỜNG

Nội dung tập trung tuyên truyền: Di chúc của Hồ Chí Minh; Những thành tựu to lớn, bài học kinh nghiệm rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó tuyên truyền về thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và những thành tựu, kết quả sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế của Đảng và nhân dân ta hiện nay; Tuyên truyền các hoạt động tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyề thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng; Tích cực phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Di chúc của Người.

Các hoạt động tuyên truyền gắn với các hoạt động, các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, quân đội, đơn vị, bảo đảm trang trọng, thiết thực hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng.

NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *