Thứ sáu,22/06/2018 | 09:19:40 GMT+7

Tuổi trẻ Quân khu phát huy truyền thống “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”

Ngày đăng: 14/09/2017

                                                                                                                            Đại tá NGUYỄN THẮNG XUÂN
                                                                                                                        Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu

Những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ, PTTN) Quân khu có bước phát triển toàn diện, vững chắc. Cấp uỷ đảng, người chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên và cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác thanh niên. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên; quan tâm định hướng nội dung tư tưởng, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, ĐVTN.

Đại tá Nguyễn Thắng Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao đổi với tuổi trẻ Sư đoàn 316.

Các cấp ủy đảng trong Quân khu đều có nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về CTĐ, PTTN, phân công cấp ủy viên phụ trách công tác thanh niên. Đặc biệt, các cấp trong Quân khu thường xuyên quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn về kiến thức, kỹ năng hoạt động; tổ chức hơn 125 lớp tập huấn cán bộ đoàn các cấp với hơn 3.000 lượt người tham gia, tập trung vào các nội dung: định hướng một số hoạt động phong trào của thanh niên LLVT trong giai đoạn hiện nay; hướng dẫn nghiệp vụ công tác đoàn các cấp; xây dựng phong cách cán bộ đoàn; kỹ năng tổ chức diễn đàn thanh niên, hội nghị, hội thảo, dạ hội…góp phần bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn; tạo môi trường giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ đoàn trong LLVT quân khu.

Công tác tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng của các tổ chức Đoàn được tiến hành chặt chẽ, có hiệu quả, góp phần xây dựng bản lĩnh, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực hành động cho cán bộ, ĐVTN. Với những hình thức phong phú, đa dạng, như: Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 2 tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nghị quyết Đại hội Đảng XII và hành động của Tuổi trẻ”, “Phát huy truyền thống 70 năm, Tuổi trẻ Quân đội tự hào tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Viết tiếp truyền thống vẻ vang 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; “Thanh niên với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức học tập 6 bài lý luận chính trị cho ĐVTN, gắn với học tập theo chương trình giáo dục chính trị cơ bản của đơn vị; tổ chức Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng và Hội trại truyền thống.

Đặc biệt, phong trào “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao” và “ Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” đã được triển khai, cụ thể hóa thành những nội dung, chỉ tiêu phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, trong từng giai đoạn, đã tạo bước đột phá, xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Từ năm 2012 đến nay, tuổi trẻ Quân khu đã có 280 sáng kiến cải tiến kỹ thuật tham gia dự thi giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” ở các cấp đạt kết quả cao và được đưa vào ứng dụng trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Thông qua các phong trào của tuổi trẻ, hoạt động tự học, tự rèn, nâng cao kiến thức toàn diện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên ngày càng đi vào chiều sâu, hơn 4.000 đoàn viên ưu tú đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị chủ lực làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ đã tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả như: “Tuổi trẻ xung kích, trách nhiệm quyết tâm luyện giỏi, rèn nghiêm, SSCĐ cao”, “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành 3 nhất”, “Phát huy truyền thống 70 năm, tuổi trẻ LLVT Quân khu tự hào tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Tuổi trẻ tự học, tự quản, tự rèn giành kết quả cao nhất trong huấn luyện”… thông qua đó, đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, khích lệ cán bộ, ĐVTN vươn lên lập được những kỷ lục, đỉnh cao mới trong huấn luyện, đồng thời xây dựng cho cán bộ, ĐVTN có tinh thần cảnh giác cách mạng, SSCĐ cao, tích cực tham gia vào các nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập, diễn tập, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Chương trình phối hợp hoạt động với tổ chức đoàn địa phương về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới được các tổ chức Đoàn quán triệt, cụ thể hóa thông qua các nội dung hoạt động như: Phong trào “Tuổi trẻ quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, chiến dịch “Hè tình nguyện”, “Thanh niên tình nguyện mùa Đông”, “Tháng Thanh niên”, chương trình “Xuân canh trời – Tết biên cương, hải đảo”, “Học kỳ trong Quân đội”, tổ chức các đợt “Huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận” và tích cực thực hiện Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng… thông qua đó, đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giúp dân xóa được đói, giảm được nghèo.

Những thành tích mà Tuổi trẻ Quân khu đạt được trong phong trào thi đua xung kích 5 năm qua đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của LLVT Quân khu, xứng đáng với 10 chữ vàng truyền thống “Kiên định, xung kích, sáng tạo, đoàn kết, chiến thắng” mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu trao tặng.

Trong thời gian tới, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, Cục Chính trị Quân khu sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng đội ngũ thanh niên Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu cao, trong sáng, mẫu mực về đạo đức, lối sống, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có sức khỏe tốt, có ý chí phấn đấu vươn lên; có ý thức trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đoàn phát huy có hiệu quả các phong trào thi đua, chương trình hành động của Thanh niên Quân đội, gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tổ chức đảng cấp trên, cấp mình và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Các phong trào thi đua xung kích của tuổi trẻ hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ quân sự, xung kích vào những việc mới, việc khó, thực sự là lực lượng xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân đội trong giai đoạn mới, góp phần tô thắm truyền thống “Trung thành – Tự lực – Đoàn kết – Anh dũng – Chiến thắng” của LLVT Quân khu.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *