Chủ nhật Ngày 18 Tháng 04 Năm 2021, 03:54:37

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng: 01/04/2021

QK2 – Cục Chính trị Quân khu vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong LLVT Quân khu. Theo đó, để Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, trực tiếp cấp ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc.

Về nội dung học tập, quán triệt vào những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XIII gồm: Nghị quyết Đại hội XIII; Báo cáo của BCH TƯ Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội  năm 2021-2025; Báo cáo của BCH TƯ Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Quán triệt chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Đối với cấp cơ sở (trung đoàn, Ban CHQS huyện và tương đương) tổ chức học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, QNCN, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Đối với HSQ, chiến sĩ, CNVQP và quần chúng tổ chức theo lớp học chính trị tại đơn vị, do chính trị viên (bí thư) trực tiếp giới thiệu. Thời gian hoàn thành, đối với cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trước ngày 10/5; cấp cơ sở, hoàn thành trước ngày 11/6.

NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *