Thứ ba Ngày 26 Tháng 05 Năm 2020, 09:37:34

Triển khai Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” giai đoạn 2018-2022

Ngày đăng: 11/03/2019

QK2 – Cục Chính trị QK vừa có Hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” giai đoạn 2018-2022 của Ban Thanh niên Quân đội trong thanh niên Quân khu.

Chiến sĩ Đảo Sơn Ca đón đọc Báo Quân khu 2. Ảnh: CAO XUÂN

Theo đó, tổ chức đoàn các cơ quan, đơn vị sẽ tập trung tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biên giới biển, đảo trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội; về Luật biển Việt Nam, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế- xã hội gắn với giữ vững, củng cố quốc phòng, an ninh trên các địa bàn biên giới, biển đảo, qua đó định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, chủ động đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, kích động của các thế lực thù địch xuyên tạc quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân đội trong giải quyết các vấn đề trên Biển Đông. Phối hợp tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới. Phối hợp vận động ĐVTN địa phương bảo vệ chủ quyền và giữ vững an ninh chính trị gắn với tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội vùng biên giới, thực hiện có hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tổ chức các hoạt động kết nghĩa, chính sách hậu phương quân đội.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết Cuộc vận động trước ngày 10/5/2020 và tổng kết xong trước 10/6/2022.

NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *