Thứ sáu Ngày 12 Tháng 08 Năm 2022, 11:00:00

Tổng kết thực hiện Nghị quyết 86 của Quân ủy Trung ương về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới

Ngày đăng: 22/02/2022

QK2- Sáng 22-2, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 86-NQ/ĐUQSTW, ngày 29/3/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới bằng hình thức trực tuyến tại 22 điểm cầu thuộc Quân khu. Dự chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đình Đản, Phó Cục trưởng, Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu. Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Cùng dự có thủ trưởng 4 cơ quan và các phòng chức năng Quân khu.

Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác phát biểu kết luận hội nghị.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 86 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu đã ban hành Nghị quyết số 121-NQ/ĐU, ngày 22/7/2007 về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết  86 vào thực tế nhiệm vụ của LLVT Quân khu; chỉ đạo Đảng ủy Quân sự các tỉnh, các nhà trường ra nghị quyết chuyên đề về giáo dục, đào tạo; xây dựng kế hoạch, lộ trình đổi mới công tác giáo dục, đào tạo, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương. Giai đoạn 2007 – 2021, LLVT Quân khu có nhiều đề tài, đề án nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, góp phần xây dựng LLVT Quân khu chính quy, từng bước hiện đại, SSCĐ cao. Thông qua giáo dục, đào tạo đã nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trình độ chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng và SSCĐ của cán bộ các cấp được nâng lên rõ rệt. Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác quy hoạch, lựa chọn cử cán bộ, nhân viên đi học tại các trường trong và ngoài Quân đội, đảm bảo đủ chỉ tiêu, kế hoạch được giao; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, tổ chức lực lượng. Kết quả tốt nghiệp có 87,3% đạt khá, giỏi. Tỷ lệ cán bộ hiện đang công tác có trình độ đại học, cao đẳng đạt 92%, tăng 13% so với năm 2007. Các nhà trường thuộc Quân khu có nhiều đổi mới, hoàn thiện quy trình, chương trình, nội dung đào tạo theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”, tinh giản nội dung, rút ngắn thời gian đào tạo, tạo sự chuyển biến vững chắc về chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Gắn đào tạo tại nhà trường với nhiệm vụ diễn tập, huấn luyện, SSCĐ và hoạt động thực tiễn ở đơn vị cơ sở. Những năm gần đây các nhà trường và đơn vị luôn quan tâm đào tạo ngoại ngữ, công nghệ thông tin phù hợp với cuộc cách mạng 4.0 hiện nay.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Tham mưu và các cơ quan để hội nghị diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng tốt; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tổng hợp, tiếp thu toàn bộ các ý kiến phát biểu, đề xuất, kiến nghị của chỉ huy các đơn vị, làm cơ sở đề xuất với cấp trên nghiên cứu, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác giáo dục, đào tạo; các nhà trường trong Quân khu quan tâm tổ chức tốt các hoạt động CTĐ-CTCT xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu khẳng định, kết quả công tác giáo dục, đào tạo trong 15 năm qua đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng kết thực hiện Nghị quyết 86, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen cho 4 tập thể, tặng Giấy khen cho 6 cá nhân.

Tin, ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.