Thứ sáu,22/06/2018 | 09:20:41 GMT+7

Tổng cục Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X)

Ngày đăng: 30/08/2017

Sáng 30-8, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị (trực tuyến) đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam dự chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Quân khu dự có Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, chủ trì hội nghị.

Báo cáo nêu rõ: công tác tuyên truyền miệng đã đi vào nền nếp, bám sát cơ sở, có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn và trình độ nhận thức, yêu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở mỗi đơn vị, thực sự là một trong những kênh quan trọng, có hiệu quả cao của công tác tư tưởng-văn hoá. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được phát triển cả về số lượng và chất lượng, có nhiều hoạt động phong phú, tích cực, làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ lực thực hiện công tác tuyên truyền miệng của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị tại Quân khu

Trong thờì gian qua, công tác tuyên miệng trong lực lượng vũ trang Quân khu đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp tiến hành một cách đồng bộ, có hiệu quả. Đến nay 100% đội ngũ báo cáo viên trong LLVT Quân khu là những sĩ quan được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sạch lành mạnh; nắm vững những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…Hằng năm, Cục Chính trị Quân khu đã làm tốt công tác phối hợp hiệp đồng với các cơ quan chuyên môn thông tin, tuyên truyền về các nội dung thời sự, chính trị quan trọng về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cho các đối tượng trên 300 buổi, gần 500 nghìn lượt người.

Hội nghị thống nhất, xác định công tác tuyên truyền miệng là kênh thông tin quan trọng, là vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh phòng chống âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phê phán những quan điểm sai trái, lệch lạc phản động, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng ở địa phương và đơn vị.

Tin, ảnh: TRỊNH BÌNH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *