Thứ hai Ngày 18 Tháng 10 Năm 2021, 04:51:59

Tổng cục Chính trị sơ kết CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng: 01/07/2021

​QK2- Chiều 1-7, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 44 điểm cầu toàn quân, sơ kết CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm TCCT chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT: Thượng tướng Trần Quang Phương, Uỷ viên Trung ương Đảng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Đỗ Căn. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu.​

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị khẳng định: 6 tháng đầu năm 2021, TCCT và các cơ quan, đơn vị toàn quân đã nắm chắc tình hình, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân uỷ Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng, triển khai đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ CTĐ, CTCT thường xuyên và đột xuất. Nổi bật là: Chủ động tham mưu với Đảng, QUTW nhiều giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước; công tác TĐKT và PTTĐ quyết thắng được duy trì nền nếp, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực. Chủ động xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hệ thống quy chế lãnh đạo của QUTW nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo, hướng dẫn, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn tuyệt đối.Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, BHXH, BHYT, các tổ chức quần chúng và hoạt động CTĐ,CTCT trong các nhiệm vụ được triển khai tích cực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương và địa phương tiếp tục được duy trì nền nếp, hiệu quả. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

​Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2021 của TCCT và các cơ quan, đơn vị toàn quân. Đồng chí Chủ nhiệm TCCT khẳng định các cơ quan, đơn vị đã nắm chắc tình hình, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, QUTW- BQP, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ CTĐ, CTCT cả thường xuyên và đột xuất. Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Chủ nhiệm TCCT yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QS, QP; xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

​Tập trung lãnh đạo, nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt bổ sung những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy các môn KHXH&NV trong Quân đội. Quán triệt, tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quy chế làm việc của QUTW nhiệm kỳ 2020- 2025. Tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nắm chắc tình hình, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Bám sát các hoạt động QS, QP và thực tiễn, triển khai đồng bộ, toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. ​     

Tin, ảnh: MẠNH TƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *