Thứ sáu Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024, 02:10:06

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quân đội luôn một lòng một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân

Ngày đăng: 14/12/2016

Sáng 13-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2016. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, các tổng cục; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường và cán bộ chủ chốt trong toàn quân. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự hội nghị. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2016 có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2016, đồng thời triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và Phong trào TĐQT năm 2017.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị cần tập trung trí tuệ, phát huy trách nhiệm, đánh giá đúng những kết quả đã làm được, không né tránh khuyết điểm; đồng thời xây dựng quyết tâm, tìm ra các giải pháp đồng bộ, phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, làm chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017.
Tại hội nghị, Báo cáo tổng kết các mặt công tác quân sự, quốc phòng năm 2016 do Trung tướng Phan Văn Giang trình bày đã khẳng định, năm 2016, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều đổi mới, sâu sát, hướng về cơ sở; bám sát và chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, quản lý của Nhà nước và điều hành của Chính phủ; triển khai quyết liệt, toàn diện, hoàn thành các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu khai mạc hội nghị. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu khai mạc hội nghị.

Kết quả nổi bật là, toàn quân đã nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; luôn chủ động phối hợp với Công an và các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng trời, vùng biển đảo của Tổ quốc; là lực lượng chủ lực trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh; tham gia có hiệu quả trong xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương và hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt hoạt động đối ngoại quốc phòng; chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội được nâng lên; trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; toàn quân luôn kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ đượcgiao.

Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc thực hiện 3 khâu đột phá có mặt chuyển biến chậm; quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật còn hạn chế; tai nạn trong huấn luyện, lao động, an toàn giao thông vẫn là khâu yếu, còn có vụ việc nghiêm trọng, nhất là mất an toàn bay; một số chương trình, dự án triển khai chậm tiến độ, hiệu quả còn hạn chế.

Hội nghị cũng triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp tổ chức thực hiện. Các ý kiến tại hội nghị tiếp tục đề cập, làm sâu sắc hơn những kết quả đạt được của toàn quân trong năm 2016; đồng thời đề xuất các chủ trương, giải pháp, biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định và làm rõ thêm những kết quả toàn quân đạt được trong năm 2016. Đồng chí cho rằng, những kết quả đạt được của Quân đội trong năm qua đã góp phần cùng với đồng bào cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; khẳng định vai trò của Quân đội dù trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn một lòng, một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích đạt được của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng toàn quân trong năm qua.

Nhấn mạnh trong năm tới, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra với Quân đội là rất lớn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Quân đội phải nâng cao hơn nữa hiệu quả trên tất cả các mặt công tác, trong đó cần tập trung vào 5 vấn đề lớn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị.

Trước hết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Quân đội phải tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc tình hình, diễn biến, biến động trên các hướng, các khu vực, nhất là những khu vực trọng yếu; làm tốt hơn công tác dự báo, tham mưu chiến lược, phát hiện sớm, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương (QUTW) chỉ đạo ngăn chặn kịp thời, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Đây là nhiệm vụ chiến lược rất quan trọng, có tính sống còn đối với quân đội.

Vấn đề tiếp theo mà đồng chí Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh, là Quân đội cần tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh xây dựng Chiến lược quân sự, Chiến lược quốc phòng; chủ động hơn trong việc xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các đề án, phương án tác chiến; triển khai có hiệu quả các dự án tuần tra biên giới giai đoạn 2017-2020, đề án đảm bảo quốc phòng trên các hướng, các địa bàn; tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị Khóa X về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện toàn diện và chuyên sâu, sát đối tượng, theo phương án và yêu cầu của chiến tranh công nghệ cao; coi trọng huấn luyện, rèn luyện cán bộ cả về bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý bộ đội, đặc biệt phải tập trung giáo dục, rèn luyện, quản lý, nâng cao trình độ chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc kỷ luật, mất an toàn nghiêm trọng, ảnh hướng đến sức chiến đấu và bản chất truyền thống của Quân đội.

Đồng chí Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, Quân đội cần tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng lực lượng Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; sắp xếp, điều chỉnh tổ chức Quân đội, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, quân phong, quân kỷ; cổ phần hóa doanh nghiệp, sắp xếp lại doanh nghiệp làm kinh tế; quản lý đất đai, quản lý tài sản, quản lý tài chính; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng- an ninh, quốc phòng-an ninh với kinh tế trong từng chiến lược quy hoạch chính sách phát triển kinh tế, xã hội; kết hợp chặt chẽ quốc phòng- an ninh với đối ngoại, trong đó cần tiếp tục làm tốt đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, chủ động thúc đẩy các mối quan hệ, hợp tác quốc phòng song phương với các nước đi vào chiều sâu đạt hiệu quả thiết thực; tiếp tục ưu tiên quan hệ hợp tác với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước ASEAN và các nước bạn bè truyền thống; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng đa phương, chủ động tham gia đóng góp sáng kiến vào các cơ chế hợp tác quốc phòng ASEAN; tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Quang cảnh hội nghị. 

Quang cảnh hội nghị.

Một yêu cầu được đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh là Quân đội cần tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4  (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quân đội phải là lực lượng tuyệt đối trung thành, kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt chăm lo công tác cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược, xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp, bảo đảm có sự kế thừa, phát triển vững chắc; tạo nguồn tuyển chọn nâng cao chất lượng nguồn đào tạo cán bộ ở cả trong và ngoài nước; chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng chính trị ở cơ sở, địa phương, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng, tránh và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn; có biện pháp nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và thực hiện chính sách hậu phương Quân đội. Đảng bộ Quân đội phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Yêu cầu thứ 5 được đồng chí Tổng Bí thư đặt ra là Quân đội phải tiếp tục thực hiện chương trình công nghiệp quốc phòng theo Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị Khóa XI về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các dự án trọng điểm; khẩn  trương hoàn chỉnh Đề án “Đẩy mạnh xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, với mục tiêu là công nghiệp quốc phòng phải là một bộ phận quan trọng của tiềm lực quốc phòng, an ninh quốc gia, có trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại, có năng lực nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có tính năng kỹ thuật, chiến thuật cao, góp phần từng bước hiện đại hóa Quân đội theo yêu cầu phòng thủ, tác chiến trong điều kiện mới.

Tổng Bí thư yêu cầu, 5 nội dung công tác trên cần được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiên quyết, tích cực, làm đến nơi đến chốn, có trọng tâm, trọng điểm, có kiểm tra, giám sát, đôn đốc kịp thời, bảo đảm đạt được hiệu quả rõ rệt, thiết thực. Đồng chí Tổng Bí thư tin tưởng, Quân đội nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng trong toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi.

(Theo QĐND Online)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

go top