Thứ bảy Ngày 26 Tháng 09 Năm 2020, 05:20:01

Đảm bảo cơ bản, đồng bộ, ổn định lâu dài, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện

Ngày đăng: 01/09/2020

QK2 – Sáng 1-9, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác bảo đảm huấn luyện toàn quân năm 2020. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì tại điểm cầu Quân khu.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì tại điểm cầu Quân khu.

Bên cạnh nêu bật những kết quả đạt được, hội nghị thảo luận làm rõ những khó khăn, bấp cập, chỉ ra nguyên nhân và bàn biện pháp khắc phục. Đặc biệt, ý kiến các đại biểu tập trung khẳng định: Trong những năm qua, công tác bảo đảm huấn luyện đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đạt được nhiều kết quả, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao khả năng SSCĐ của các đơn vị trong toàn quân.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện theo đúng nghị quyết, kết luận của Quân ủy Trung ương, tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện đến năm 2030 và những năm tiếp theo, đảm bảo cơ bản, đồng bộ, ổn định lâu dài, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện và tình hình thực tế của đơn vị; đầu tư xây dựng hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các học viện, nhà trường, đơn vị đủ quân; đổi mới giáo trình, giáo án huấn luyện theo đúng tài liệu của Cục Quân huấn ban hành và bám sát Chỉ lệnh huấn luyện của Tổng Tham mưu trưởng…

Tin, ảnh: VĂN DƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *