Thứ sáu Ngày 07 Tháng 10 Năm 2022, 03:02:20

Tổ chức bỏ phiếu bầu cử đối với các trường hợp thực hiện cách ly y tế

Ngày đăng: 22/05/2021

QK2 – Theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổ bầu cử ở các địa phương, đơn vị phải rà soát, kiểm tra kỹ danh sách cử tri (DSCT) của khu vực bỏ phiếu, xác định cụ thể các cử tri thuộc trường hợp đang thực hiện cách ly y tế (CLYT) tại cơ sở cách ly tập trung (CLTT), CLYT tại nhà cùng các trường hợp khác không thể đến phòng bỏ phiếu theo quy định để có kế hoạch, phương án chuẩn bị chu đáo.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác bầu cử tại cơ sở cơ sở cách ly tập trung, khu vực cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19.

Các trường hợp thẻ cử tri đã được phát, nhưng sau đó đi CLTT, chậm nhất 24 giờ trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, thì cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu ở nơi có cơ sở CLTT để được bổ sung vào DSCT và thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại nơi mới.

Người phụ trách cơ sở CLTT có trách nhiệm lập danh sách và thông báo đến UBND cấp xã nơi có cơ sở CLTT để bổ sung vào DSCT tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở CLTT  theo quy định; đồng thời có trách nhiệm thu lại thẻ cử tri trước đó và cấp thẻ cử tri mới để các trường hợp đang thực hiện CLYT tại cơ sở CLTT tham gia bỏ phiếu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hộivà HĐND cấp tỉnh; thông báo ngay đến UBND cấp xã nơi đã phát thẻ cử tri để cập nhật thông tin về việc cử tri bỏ phiếu ở nơi khác.

Tổ bầu cử ở các địa phương, đơn vị phải có biện pháp thích hợp như niêm yết, phát thanh, thông báo hoặc gửi thông tin về danh sách chính thức những người ứng cử để cử tri đang thực hiện CLYT tại cơ sở CLTT, CLYT nơi ở, nơi lưu trú có đủ thông tin để lựa chọn người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Đến ngày bầu cử, Tổ bầu cử ở các địa phương, đơn vị cử người mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu cử đến cơ sở CLTT hoặc nơi ở, nơi lưu trú của cử tri đang được CLYT tại nhà hoặc địa điểm thuận tiện (đảm bảo an ninh, an toàn) để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bỏ phiếu, thực hiện quyền bầu cử. Ngoài các thành viên của Tổ bầu cử, UBND cấp xã và người phụ trách cơ sở CLTT có thể bổ sung thêm thành viên là người đang làm nhiệm vụ trong cơ sở CLTT và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định. 

Việc phát phiếu bầu cử cho cử tri và tổ chức để cử tri bỏ phiếu phải được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về bầu cử, đồng thời phải bảo đảm đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nôi vụ, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan cùng các quy định của địa phương. Sau khi cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu, thành viên Tổ bầu cử phải thực hiện nghiêm túc việc khử khuẩn cá nhân, trang thiết bị và hòm phiếu phụ; mang ngay hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu theo đúng quy định. 

Trong trường hợp cơ sở CLTT, địa bàn phải thực hiện phong tỏa có số lượng cử tri quá lớn hoặc có nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch cao, thì UBND cấp xã nơi có cơ sở CLTT, địa bàn bị phong tỏa cân nhắc, có thể quyết định thành lập bổ sung khu vực bỏ phiếu riêng tại cơ sở CLTT, địa bàn bị phong tỏa sau khi báo cáo và được sự phê chuẩn của UBND cấp huyện. Trên cơ sở đó, quyết định thành lập Tổ bầu cử để chủ động phụ trách công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu theo đúng các quy định.

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.