Thứ hai Ngày 25 Tháng 01 Năm 2021, 11:33:27

Tỉnh ủy Phú Thọ lấy ý kiến đóng góp của trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ngày đăng: 26/06/2020

QK2 – Ngày 26/6, Tỉnh uỷ Phú Thọ tổ chức hội nghị lấy ý kiến đại biểu đại diện trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ tham gia đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Bùi Đình Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phú Thọ Bùi Đình Thi kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ nhất trí cao với nội dung Văn kiện của Trung ương, của tỉnh và cho rằng: Các dự thảo Văn kiện được nghiên cứu, soạn thảo công phu, sát với tình hình thực tiễn, có tính tổng kết cao; kết cấu logic, bố cục rõ ràng… Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung phân tích, nhấn mạnh làm sâu sắc thêm những thành tựu của đất nước, của địa phương đã đạt được; nguyên nhân thành công, bài học kinh nghiệm cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo trong nhiệm kỳ qua; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới…

Tham gia hội nghị, đại diện Báo Quân khu 2 đã tham luận một số nội dung làm sâu sắc những thành tựu trong nhiệm kỳ qua, cũng như mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh trong nhiệm kỳ tới đối với các Văn kiện của Trung ương và của tỉnh Phú Thọ; trong đó tập trung nhấn mạnh đến các nội dung liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  trong tình hình mới…

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phú Thọ Bùi Đình Thi đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời khẳng định: Việc  lấy ý kiến đóng góp vào các Văn kiện của Đảng nhằm phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; giúp Trung ương và tỉnh Phú Thọ nắm được tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên để bổ sung, hoạch định, phát triển đường lối, chủ trương, định hướng chiến lược phát triển đất nước nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng trong giai đoạn tiếp theo.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *