Thứ ba Ngày 28 Tháng 11 Năm 2023, 11:10:19
Ngày đăng: 05/07/2023

Linh hoạt hoàn thành tốt diễn tập đối kháng cấp trung đoàn