Thứ bảy Ngày 09 Tháng 12 Năm 2023, 08:11:37
Ngày đăng: 08/02/2023

4 tỉnh trên địa bàn Quân khu hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân 2023