Chủ nhật Ngày 21 Tháng 07 Năm 2024, 05:41:18
Ngày đăng: 08/02/2023

4 tỉnh trên địa bàn Quân khu hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân 2023