Thứ ba Ngày 27 Tháng 09 Năm 2022, 03:14:15

Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở

Ngày đăng: 16/08/2022

QK2 – Ngày 16/8, đoàn công tác của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) Quân ủy Trung ương do Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với Đảng ủy Sư đoàn 316, Trung đoàn 98 về thực hiện QCDCCS. Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDC Đảng ủy Quân khu 2; đại biểu các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị; Cục Tài chính và các cơ quan chức năng Quân khu.

Toàn cảnh hội nghị kiểm tra QCDCCS tại Sư đoàn 316.

Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân, Chính ủy Sư đoàn báo cáo với đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện QCDC của đơn vị.

Qua kiểm tra cho thấy, Đảng ủy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của trên về xây dựng và thực hiện QCDCCS; hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, thông qua việc quán triệt, học tập nâng cao nhận thức trong cấp ủy, chỉ huy các cấp, các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân và cán bộ, chiến sĩ. Chỉ đạo tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng “Tự soi, tự sửa” về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong  nội bộ. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong đảng bộ được đề cao; hệ thống các quy chế, quy định của cấp ủy, chỉ huy các cấp được bổ sung kịp thời, sát với thực tiễn theo quy định, các hình thức dân chủ được mở rộng, không khí cởi mở ở mọi lĩnh vực và mọi lúc, mọi nơi; phát huy tốt mối quan hệ đoàn kết, thống nhất giữa người chỉ huy và chính ủy (chính trị viên). Đặc biệt đã tập trung được trí tuệ tập thể ngay từ khi bàn chủ trương, giải pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy các cấp và được cụ thể hóa bằng chủ trương, giải pháp, chỉ thị, mệnh lệnh, được lãnh đạo, kiểm tra thường xuyên chặt chẽ. Nhận thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện QCDC ở đơn vị cơ sở được nâng lên, đoàn kết nội bộ, đoàn kết cán – binh, trên dưới một lòng cùng thi đua phấn đấu thực hiện các nội dung mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ chức quần chúng vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Đại tá Đặng Minh Tân, Trưởng phòng Dân vận, Cục Dân vận phát biểu làm rõ kết quả kiểm tra QCDC ở Sư đoàn.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống sổ sách của Đảng ủy Sư đoàn.

Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, trưởng đoàn kiểm tra kết luận sơ bộ kết quả kiểm tra tại Sư đoàn 316.

Thông qua kiểm tra và đối thoại với 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98, đoàn kiểm tra đã lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời trả lời theo thẩm quyền và tiếp thu báo cáo với trên để có những chủ trương, giải pháp quan tâm hơn nữa đến các chế độ, chính sách, bảo đảm tốt hơn đời sống bộ đội; gợi mở giải pháp, nhóm giải pháp giúp đơn vị khắc phục dứt điểm hạn chế trong thời gian tới; định hướng những chủ trương, giải pháp cụ thể để Đảng ủy Sư đoàn và cấp ủy các cấp vận dụng linh hoạt, phù hợp, sáng tạo trong quá trình lãnh đạo thực hiện, để QCDC tiếp tục được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong đơn vị tiếp tục được tăng cường; dân chủ của các tổ chức trên các lĩnh vực công tác được mở rộng và phát huy; đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng lên, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, đoàn kết thống nhất, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: VĂN THI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.