Thứ ba Ngày 27 Tháng 09 Năm 2022, 02:46:07

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng

Ngày đăng: 27/07/2022

QK2 – Chiều 27-7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị (bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến) tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quân khu.

Báo cáo đánh giá và các ý kiến tham luận tại hội nghị đã khẳng: Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đội đã thường xuyên quán triệt nghiêm túc, nắm vững quan điểm của Đảng. Có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân đội. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với từng đối tượng và loại hình đơn vị; đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đã xác định công tác tuyên truyền là một trong những “kênh thông tin quan trọng nhất, có hiệu quả cao của công tác tư tưởng, văn hóa” trong toàn quân…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong 15 năm thực hiện công tác tuyên truyền miệng ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Đặc biệt là đã thường xuyên tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời định hướng tư tưởng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thời sự chính trị trong nước và quốc tế; góp phần đấu tranh, phòng chống, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” và âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; phát huy truyền thống yêu nước; bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; bảo đảm cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, của Quân ủy Trung ương và Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư trong tình hình mới; tích cực triển khai Đề án “Đổi mới công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền miệng ở đơn vị; thường xuyên kiện toàn hệ thống tổ chức đội ngũ báo cáo viên các cấp; nâng cao chất lượng nội dung, phương thức cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng về các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế; chú trọng bảo đảm đầy đủ trang bị phương tiện hiện đại gắn với đổi mới hình thức tổ chức và chế độ, chính sách nhằm phát huy vai trò, ưu thế của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong tình hình mới… Qua đó góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, xây dựng Quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HẢI DƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.