Thứ sáu Ngày 30 Tháng 09 Năm 2022, 03:53:37

Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội góp phần bảo đảm an sinh xã hội địa bàn Tây Bắc

Ngày đăng: 27/07/2022

QK2 – Địa bàn Quân khu 2 gồm 9 tỉnh phía Bắc, Tây Bắc của Tổ quốc, là địa bàn giàu truyền thống cách mạng, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và kinh tế, văn hóa. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, địa bàn Quân khu vừa là hậu phương, vừa là nơi trực tiếp diễn ra các cuộc chiến ác liệt. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã đóng góp hàng triệu người con ưu tú lên đường nhập ngũ, tham gia vào các lực lượng thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến, làm nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước Bạn Lào. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, con em đồng bào các dân tộc đã anh dũng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, cống hiến hy sinh xương máu, đóng góp sức người, sức của, góp phần giành và giữ độc lập tự do cho Tổ quốc, cho đất nước hòa bình và phát triển hôm nay.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hy sinh, mất mát của đồng bào và các đối tượng chính sách vẫn còn hiện hữu. Số lượng đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn Quân khu rất lớn: 51.241 liệt sỹ; 29.929 thương binh; 10.701 bệnh binh; 87 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 3.312 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 19.990 người nhiễm chất độc hóa học. Cùng với niềm vinh dự, tự hào về những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã và đang nỗ lực thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 luôn xác định công tác chính sách hậu phương Quân đội là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện với nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Trong đó, chú trọng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tiến hành làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đối với công tác chính sách hậu phương Quân đội. Từ đó phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, huy động được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, cá nhân, các nguồn lực xã hội cùng chung tay thực hiện công tác chính sách hậu phương Quân đội.

Đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu và Ban Phụ nữ Quân đội tặng quà đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ảnh: ĐỨC HẠNH

Với lòng biết ơn sâu sắc, trách nhiệm chính trị thiêng liêng, 5 năm qua Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Nhờ đó, các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ, chăm lo, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn Quân khu đã trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tham gia, đạt hiệu quả thiết thực. Kết quả nổi bật là đã thẩm định, xét duyệt, giải quyết cho hơn 330 nghìn đối tượng hưởng trợ cấp một lần và gần 400 đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, công khai, dân chủ, đúng đối tượng và chế độ quy định. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đã quyên góp, ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với tổng số tiền trên 20 tỉ đồng; thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng với số tiền trên 2 tỉ đồng; tặng 216 sổ tiết kiệm; phụng dưỡng 44 Mẹ Việt Nam Anh hùng; đóng góp gần 30 nghìn ngày công tu sửa các công trình tình nghĩa, giúp đỡ gia đình chính sách; xây dựng và bàn giao 83 “Nhà tình nghĩa”… Qua đó, góp phần động viên cả về vật chất và tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Lãnh đạo Đoàn KT-QP 379 tặng quà gia đình chính sách xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Các đơn vị tham gia tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, tượng đài, bia tưởng niệm, giúp gia đình chính sách, người có công trên địa bàn với hơn 5 nghìn ngày công. Những hoạt động hiệu quả đó đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực, không chỉ động viên, cải thiện cuộc sống đối với các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, mà còn giáo dục sâu rộng truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân – dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang Quân khu, tạo cơ sở nền tảng quan trọng để cấp ủy, chính quyền, quân và dân trên địa bàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được đẩy mạnh, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Quân khu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu về bảo đảm chế độ, chính sách, quan tâm, chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”; tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, Quân đội, Quân khu; thấy được sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ, những cống hiến, công lao của thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Chú trọng tuyên truyền trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ; các ngày lễ trọng đại của Đảng, đất nước, Quân đội…, để cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân, các đối tượng được thụ hưởng, nhất là thương binh, bệnh binh hiểu được chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” bảo đảm khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, thường xuyên chủ động phối hợp với địa phương nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các hình thức để Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đạt hiệu quả thiết thực; trong đó, chú trọng quan tâm, chăm lo bảo đảm tốt đời sống các gia đình người có công với cách mạng còn nhiều khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, căn cứ địa cách mạng.

Các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan quân sự địa phương làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền động viên mọi nguồn lực, tập trung thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa công tác chăm sóc đối với người có công với cách mạng, phát huy sức mạnh tổng hợp, đưa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trở thành hoạt động thường xuyên. Chủ động rà soát, kịp thời phát hiện những nội dung vướng mắc, khó khăn, bất cập; những hình thức không còn phù hợp, hiệu quả thấp; đồng thời, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương để xác định nội dung, phương pháp, hình thức phù hợp trong tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Sử dụng hiệu quả quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, cùng với vận động các nguồn lực từ các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ xây tặng “Nhà tình nghĩa”, sửa chữa, nâng cấp nhà ở; tặng công cụ sản xuất, giống, vốn, sổ tiết kiệm… đối với đối tượng chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tu sửa, tôn tạo các công trình ghi công, nghĩa trang liệt sỹ…

Đoàn công tác Quân khu thắp hương tri ân tại phần mộ các Anh hùng liệt sỹ Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Thực hiện có hiệu quả chủ trương, chương trình, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương trong bảo đảm tốt chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Chủ động rà soát, thẩm định và giải quyết chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế… nhằm giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng hồ sơ, ảnh hưởng đến quyền lợi của các đối tượng chính sách. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, kịp thời nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, cũng như chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót và kiến nghị, đề xuất với cấp trên chủ trương, giải pháp giải quyết những vướng mắc về công tác chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng ở cơ sở, bảo đảm cho phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đạt hiệu quả ngày càng vững chắc.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện tình cảm thiêng liêng của cán bộ, chiến sĩ toàn Quân khu, góp phần chăm sóc ngày càng tốt hơn đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; qua đó, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc và làm sâu sắc thêm truyền thống, đạo lý nhân nghĩa “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam và truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 Anh hùng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, cùng với triển khai toàn diện các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí…, Quân khu đã vận động quyên góp, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 8 tỉ đồng; phát động xây dựng và bàn giao 60 “Nhà tình nghĩa” cho các đối tượng chính sách bằng nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Bộ Tư lệnh Quân khu (20 nhà), nguồn quỹ vốn đơn vị (40 nhà) với số tiền trên 4 tỉ đồng; tặng 50 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 10 triệu đồng); thăm, tặng gần 200 nghìn suất quà cho đối tượng chính sách với số tiền trên 100 tỉ đồng; phụng dưỡng 44 Mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền gần 700 triệu đồng.

Trung tướng PHẠM ĐỨC DUYÊN, Chính ủy Quân khu 2
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.