Thứ bảy Ngày 23 Tháng 03 Năm 2019, 09:27:55

Thực hiện lời dạy của Bác “Giúp Bạn là tự giúp mình”, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Ngày đăng: 28/05/2018

QK2 – “Giúp Bạn là tự giúp mình” đó là lời căn dặn được trích trong thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 4 năm 1953 gửi các đơn vị bộ đội được giao nhiệm vụ giúp bạn Lào tác chiến ở Thượng Lào. Lời căn dặn của Người thể hiện tư tưởng về tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả, là cơ sở lý luận để Đảng ta xác định nhất quán đường lối đối ngoại rộng mở; đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế và khu vực với tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thực hiện lời dạy của Bác “Giúp bạn là tự giúp mình” lớp lớp cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế, vượt qua bao khó khăn, gắn bó, đồng cam cộng khổ sát cánh chiến đấu, sẵn sàng hy sinh giúp đỡ quân đội và nhân dân nước Bạn trên tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả, trong sáng và vô tư; góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thuỷ chung, son sắt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào ngày càng phát triển. Mối quan hệ đoàn kết, tình hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tài sản vô giá của hai dân tộc, luôn được vun đắp, truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào, đồng chí Pheng Ly La Vông, Phó Bí thư, Phó tỉnh trưởng tỉnh Phông Sa Lỳ (giữa) trao Huân chương Hữu nghị tặng các cá nhân Công ty 705 có nhiều cống hiến. Ảnh: NGÔ VĂN

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giúp bạn là tự giúp mình”,  thực hiện chủ trương của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Bộ Quốc phòng, ngày 30/9/2005, Công ty Hợp tác Quốc tế 705, nay là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hợp tác Quốc tế 705 Quân khu 2 (Công ty Hợp tác quốc tế 705) được thành lập theo Quyết định số 148/2005/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trải qua 13 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu và Ban Chỉ đạo nhiệm vụ “C” Quân khu 2; được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, sự thương yêu đùm bọc của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và nhân dân các dân tộc Lào, cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty HTQT 705 đã phát huy tốt bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và truyền thống của LLVT Quân khu 2, luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với đặc thù là đơn vị thực hiện nhiệm vụ phân tán ở các địa bàn khó khăn trên đất Bạn, hằng năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty luôn chủ động đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với đặc thù đơn vị và địa bàn; triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác đối ngoại nói chung và công tác đối ngoại quốc phòng nói riêng. Cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong toàn Công ty luôn chú trọng gắn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, trong đó đặc biệt chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, tác phong công tác cho cán bộ, nhân viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ trì các cấp; đề cao dân chủ, kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm quy chế, quy định về công tác đối ngoại và pháp luật, phong tục, tập quán của Bạn; xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng Công ty vững mạnh toàn diện, ngày càng phát triển về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng vũ trang, Đoàn kinh tế- xã hội, các đội xây dựng cơ sở của Bạn trong việc tham gia các hoạt động xây dựng cơ sở chính trị địa phương; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của các đoàn thể; xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh….Công ty đã tham mưu giúp Bạn xây dựng cơ sở chính trị ở 5 cụm bản gồm Pha Thí, Che Phai, Mường Pợ (tỉnh Hủa Phăn), Na Luổng (tỉnh Luông Pha Băng) và Pà Lăn (tỉnh Phông Xa Lỳ) theo đúng tinh thần Chỉ thị 09 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Từ chỗ trước đây là những địa bàn đặc biệt khó khăn và phức tạp về nhiều mặt, thông qua hoạt động xây dựng cơ sở chính trị đến nay các địa phương trong vùng dự án hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền bản, cụm bản được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động nền nếp, chất lượng, hiệu quả; an ninh, chính trị trên địa bàn ổn định, quốc phòng- an ninh được tăng cường, kinh tế, văn hóa, xã hội từng bước phát triển, đời sống của nhân dân được nâng cao. Các cụm bản có nhiều thêm công trình an sinh xã hội phục vụ nhân dân. Nhân dân có điều kiện tiếp cận với những mô hình phát triển kinh tế mới, thúc đẩy giao lưu hàng hóa, phát triển sản xuất giữa các vùng và nhân dân khu vực biên giới hai nước. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo ở 5 cụm bản do Công ty giúp đỡ và các địa bàn lân cận giảm trên 20%, hộ khá tăng từ 20 đến 25% so với trước; thực sự là những điểm sáng trên địa bàn các tỉnh Bắc Lào.

Cùng với nhiệm vụ giúp Bạn xây dựng cơ sở chính trị địa phương, Công ty HTQT 705 còn tích cực, chủ động phối hợp với Bạn tham gia các hoạt động chính sách xã hội, đền ơn, đáp nghĩa. Công ty đã xây dựng 30 nhà đoàn kết hữu nghị, nhà tình nghĩa tặng các gia đình liệt sỹ, thương binh tại các tỉnh Bắc Lào (trong đó có 28 nhà kinh phí do Quân khu tặng); tu sửa đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam tại Sầm Nưa, xây nhà gác Ca Lăng tặng Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn…

Cùng với đó, Công ty HTQT 705 còn triển khai nhiều hoạt động và việc làm thiết thực giúp các đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn các tỉnh Bắc Lào, nổi bật là việc tham mưu cho Bạn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; triển khai hiệu quả các dự án viện trợ của Việt Nam, trong đó có công trình thao trường huấn luyện tổng hợp của Sư đoàn 3 do Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật cao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu các đơn vị của Bạn.

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty HTQT 705 luôn chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện các mặt hoạt động trên cơ sở thực hiện tốt các quy định của pháp luật hai nước. Do có hướng đi đúng với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, Công ty đã tạo được uy tín và thế đứng trên đất Bạn. Nhiều công trình có quy mô lớn, kỹ thuật cao trên đất Bạn do Công ty thi công như gói thầu thuộc dự án Quốc lộ 2E Mường Khoa (Lào) – Tây Trang (Việt Nam); Công trình Trường trung học phổ thông Poòng Khăm (tỉnh Luông Pha Băng); trụ sở chính quyền tỉnh Hủa Phăn, công trình thủy lợi  Mường Sinh (Dự án trọng điểm quốc gia của Chính phủ Lào tại tỉnh Luông Nậm Thà) … được đánh giá cao về năng lực thi công cũng như chất lượng công trình. Đặc biệt, công trình Trường trung học phổ thông Poòng Khăm tại cố đô Luông Pha Băng (công trình hữu nghị do Việt Nam trao tặng), Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước thời gian 120 ngày, được Đảng, Nhà nước và Chính phủ hai nước đánh giá cao, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và Chủ tịch nước Cộng hoà DCND Lào tặng Huân chương Lao động hạng Nhất;

Bên cạnh đó, Công ty luôn làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu và Ban Chỉ đạo nhiệm vụ “C” Quân khu 2 tiến hành công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng phương châm, quy chế, tăng cường mối quan hệ, tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với nước Cộng hoà DCND Lào nói chung, với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các đơn vị và lực lượng vũ trang các tỉnh Bắc Lào nói riêng ngày càng phát triển bền vững.

Với những thành tích đã đạt được qua 13 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Công ty HTQT 705 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các bộ, ngành Trung ương, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và các địa phương tặng thưởng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; được Đảng, Nhà nước và Chính phủ Cộng hòa DCND Lào tặng Huân chương Hữu nghị và 3 Huân chương Lao động hạng Nhất. Hàng trăm lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Huân, Huy chương và bằng khen, giấy khen của Việt Nam và Lào. Nhiều năm liền, Đảng bộ Công ty đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Công ty được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng.

Những việc làm của Công ty HTQT 705 Quân khu 2 trong những năm qua đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với quân và dân các tỉnh Bắc Lào. Những việc làm “Giúp Bạn là tự giúp mình” đó đã góp phần khẳng định sâu sắc hơn chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, thể hiện sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả; góp phần tích cực vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào nói chung, giữa Lực lượng vũ trang Quân khu 2 và các đơn vị, địa phương trên địa bàn các tỉnh Bắc Lào lên tầm cao mới.

Học tập và làm theo lời Bác dạy “Giúp bạn là tự giúp mình”, cán bộ, đảng viên, nhân viên và người lao động Công ty HTQT 705 nguyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng; đoàn kết một lòng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, Công ty ngày càng trưởng thành và phát triển về mọi mặt; tích cực phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trên địa bàn nâng cao hiệu quả công tác tham mưu giúp Bạn xây dựng củng cố các tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị hoạt động có hiệu quả, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác phối hợp nắm chắc tình hình an ninh, chính trị địa bàn; nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng pháp luật; thực hiện tốt công tác đối ngoại, là cầu nối tích cực, hiệu quả trong các hoạt động hợp tác đối ngoại của Bộ Tư lệnh và các đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu 2 với các đơn vị, địa phương tBắc Lào; góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam- Lào lên tầm cao mới, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại tá Nguyễn Hữu Hậu, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hợp tác quốc tế 705

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *