Thứ tư Ngày 06 Tháng 12 Năm 2023, 05:03:13

Thành công từ chọn khâu đột phá

Ngày đăng: 27/07/2022

QK2 – Nắm vững chủ trương, lựa chọn khâu đột phá phù hợp với tình hình thực tế, nhiệm vụ của đơn vị là bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết ở Đảng bộ Lữ đoàn 297 trong những năm qua. Phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể và những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Lữ đoàn đã tích cực đổi mới hình thức, phương pháp học tập, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng tới mọi cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát thực, hiệu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 297) thường xuyên luyện tập nâng cao trình độ huấn luyện, khả năng SSCĐ.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025; xuất phát từ đặc điểm tình hình nhiệm vụ đơn vị…, Đảng ủy Lữ đoàn xác định: Tập trung xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ cao; đẩy mạnh ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX về Nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo chuyển biến vững chắc về chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thượng tá Bùi Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chia sẻ: Để thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Lữ đoàn đã giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chỉ huy các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác huấn luyện; làm cho mọi cán bộ, đảng viên hiểu rõ công tác huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo. Quyết liệt chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác huấn luyện; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện theo đúng quan điểm, phương châm, tư tưởng chỉ đạo, bảo đảm hiệu quả, sát thực tế, đối tượng, địa bàn tác chiến và trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, để nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Lữ đoàn thường xuyên chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, quy định SSCĐ của Bộ và Quân khu; kịp thời kiện toàn, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch SSCĐ và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác khác. Tích cực huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo các loại VKTB có trong biên chế và những VKTB mới, gắn với luyện tập theo phương án; tăng cường huấn luyện đêm, bảo đảm cho đơn vị có đủ khả năng cơ động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chú trọng làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp phân đội trực tiếp tham gia huấn luyện. Duy trì thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu và huấn luyện theo tình huống, sát thực tế chiến đấu. Kết hợp giữa huấn luyện quân sự với rèn luyện kỷ luật và giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, ý chí quyết tâm cao cho bộ đội trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; duy trì thực hiện nghiêm các quy định trong huấn luyện, diễn tập bảo đảm chặt chẽ, sát thực, an toàn, hiệu quả. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện ở các cấp, nhất là ở cấp đại đội và trung đội.

Đại tá Ngô Đức Cường, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 297 cho biết, căn cứ vào mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025, hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Lữ đoàn đều ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo từng thời gian, sát với tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò cán bộ làm gương cho chiến sĩ, cấp trên làm gương cho cấp dưới, đảng viên làm gương cho quần chúng… theo tinh thần “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đơn vị. Do đó đã góp phần xây dựng đơn vị thành một khối thống nhất về ý chí và hành động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; lấy kết quả xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá thi đua – khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân và xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy, tổ chức đảng ở Lữ đoàn 297 trong những năm qua đã và đang tạo tiền đề, nhân tố quan trọng, quyết định tới kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Lữ đoàn VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bài, ảnh: VIẾT DƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.