Thứ hai,22/10/2018 | 03:07:03 GMT+7

Thẩm tra dự án Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng

Ngày đăng: 09/10/2015

Chiều 8-10, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 19 để thẩm tra dự án Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng (QNCN và CN, VCQP). Đồng chí Nguyễn Kim Khoa, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội chủ trì phiên họp.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ trình bày tờ trình tại phiên họp.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ trình bày tờ trình tại phiên họp.

Thay mặt Chính phủ, trình bày Tờ trình tại phiên họp, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ: Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến QNCN và CN, VCQP được ban hành trong thời gian qua đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng đội ngũ QNCN và CN, VCQP, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển về mọi mặt của đất nước và nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân trong tình hình mới, các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến QNCN và CN, VCQP không còn phù hợp, cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. Mặt khác, Hiến pháp năm 2013 có nhiều quy định mới liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân; trong đó có quyền, nghĩa vụ của QNCN và CN, VCQP cần phải được cụ thể hóa; QNCN là đối tượng phục vụ tại ngũ theo chế độ tự nguyện, không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Nghĩa vụ quân sự. CN, VCQP là thành phần trong tổ chức biên chế của Quân đội nhân dân, nhưng chưa có văn bản pháp luật quy định và điều chỉnh, phải vận dụng theo các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan, do vậy, cần phải có văn bản pháp luật quy định riêng cho các đối tượng này… Từ thực tiễn đó, việc xây dựng dự án Luật QNCN và CN, VCQP là cần thiết. Dự thảo Luật gồm 7 chương, 50 điều.

Tán thành với sự cần thiết ban hành Luật QNCN và CN, VCQP, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng: Việc ban hành Luật QNCN và CN, VCQP để phù hợp với Hiến pháp về thẩm quyền của Quốc hội quy định hệ thống hàm cấp của QNCN; kịp thời bổ sung các quy định về quyền và nghĩa vụ của QNCN và CN, VCQP; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với các quy định của các luật khác, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Phiên họp thống nhất nội dung Tờ trình và dự thảo luật được giữ nguyên, tổng hợp các ý kiến để xây dựng báo cáo thẩm tra trình Quốc hội.

(Nguồn báo QĐND)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *