Thứ năm,13/12/2018 | 19:56:59 GMT+7

Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị Bộ Tham mưu vững mạnh

Ngày đăng: 26/02/2018

Là cơ quan tham mưu cấp chiến dịch, bên cạnh việc thực hiện tốt vai trò là trung tâm hiệp đồng tham mưu, đề xuất giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng, xây dựng LLVT Quân khu ngày càng vững mạnh…, Bộ Tham mưu Quân khu chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác; trong đó, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh được xác định là một nội dung trọng tâm, với nhiều giải pháp đồng bộ. Nhờ đó, nhận thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị Bộ Tham mưu không ngừng được nâng lên; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu có nhiều chuyển biến tích cực; các mặt công tác quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, hậu cần, kỹ thuật đạt được kết quả vững chắc.

Tiểu đoàn 19 (Bộ Tham mưu Quân khu) biểu diễn chào mừng Lễ ra quân huấn luyện của bốn cơ quan Quân khu.

Năm 2017, các cơ quan, đơn vị Bộ Tham mưu quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, tiếp tục thực hiện tốt khâu đột phá về “Huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu”, huấn luyện bảo đảm nội dung, chương trình, thời gian, quân số theo quy định. Cơ quan duy trì nghiêm chế độ học tại chức cho SQ, QNCN. Các đơn vị chú trọng bồi dưỡng cho cán bộ, đẩy mạnh huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu. Chủ động chuẩn bị tốt cho huấn luyện từ khâu xây dựng kế hoạch, mô hình học cụ đến giáo án, bài giảng. Các tiểu đoàn trực thuộc huấn luyện tân binh đúng quy định, an toàn, kết quả 100% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, có 83,2% khá, giỏi (tăng 2,2% so với năm 2016). Các cơ quan: Quân huấn, Hóa học, Đặc công chỉ đạo đơn vị tham gia các hội thi, hội thao đạt giải cao. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt khâu đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; tích cực triển khai và tổ chức duy trì chấp hành điều lệnh, điều lệ; kiểm soát các phương tiện quân sự, thực hiện nghiêm nền nếp chế độ làm việc, học tập và sinh hoạt, lễ tiết tác phong quân nhân; chủ động củng cố hệ thống biển bảng, dây, giá, biển tên ở các đơn vị đầy đủ và đúng quy định; xếp đặt trật tự nội vụ, vệ sinh đều, đẹp và thống nhất.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp. Công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật đạt 100% kế hoạch, kết quả kiểm tra nhận thức chính trị 100% đạt yêu cầu, có 86,5% khá, giỏi. Tư tưởng cán bộ, chiến sĩ vững vàng, an tâm công tác. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, thi đua, VHVN, TDTT nhất là trong dịp kỷ niệm các ngày lễ của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt của các cấp uỷ chi bộ, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng ra nghị quyết; quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường chỉnh đốn đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống ‘cống hiến tài năng’ xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên về mọi mặt, kết hợp chặt chẽ xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, trọng tâm là xây dựng cấp uỷ gắn với xây dựng cán bộ chủ trì các cấp. Đội ngũ đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, không có cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng trong Quân đội. Qua kiểm tra 100% tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nội dung kiểm tra, giám sát. Thực hiện nghiêm túc quy trình, nguyên tắc tập trung dân chủ trong rà xét, đánh giá đề bạt, bổ nhiệm, thăng quân hàm, nâng lương, nghỉ hưu, cử đi học các trường chặt chẽ, đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ, tạo được sự thống nhất cao trong cấp uỷ, chỉ huy.

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch công tác hậu cần năm; chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị bảo đảm đúng đủ chế độ, tiêu chuẩn, định lượng cho cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị; theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động tăng gia, đạt 101,2%; tích cực phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ bộ đội, quân số khỏe đạt 99,23%. Công tác Tài chính thực hiện đúng điều lệ, nguyên tắc, quy chế lãnh đạo; bảo đảm kịp thời kinh phí, ngân sách cho các nhiệm vụ; quản lý, sử dụng đúng quy định. Triển khai tốt các nội dung công tác kỹ thuật gắn với nội dung Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” thành nền nếp; thực hiện nghiêm chế độ quản lý, khai thác, sử dụng, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật; duy trì tốt hệ số kỹ thuật phương tiện xe máy đáp ứng cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; quy hoạch, củng cố hệ thống kho, nhà xưởng; tăng cường phòng chống cháy nổ…

Bước sang năm 2018, tình hình kinh tế – xã hội đất nước có nhiều thuận lợi, đời sống cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng cao, song cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với Đảng ủy Bộ Tham mưu nói chung và cơ quan chính trị nói riêng, đặc biệt là quán triệt triển khai Nghị quyết số 18 Hội nghị BCHTW 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả và việc thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương về tinh giảm biên chế sẽ có những tác động trực tiếp đến cán bộ, nhân viên cơ quan, đòi hỏi phải được quán triệt sâu kỹ tới toàn thể cán bộ đảng viên trong cơ quan đơn vị, xác định tốt tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và thực hiện nghiêm quyết định về điều chỉnh lực lượng tổ chức biên chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với quyết tâm cao và thêm đà thắng lợi của năm 2017, sẽ là tiền đề động lực để cơ quan Bộ Tham mưu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

     Đại tá VƯƠNG KIM ÁNH
Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *