Thứ năm Ngày 13 Tháng 08 Năm 2020, 03:42:53

Tập trung tuyên truyền sâu rộng về đại hội Đảng các cấp

Ngày đăng: 09/01/2020

QK2 – LTS – Cùng với triển khai nhiệm vụ năm 2020, các cấp trong Đảng bộ Quân khu đã và đang tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nhân dịp này, Báo Quân khu phỏng vấn đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; Trưởng Tiểu ban Khánh tiết và tuyên truyền thi đua Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 về nhiệm vụ tuyên truyền, thi đua hướng tới đại hội Đảng các cấp.

Hướng tới đại hội Đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đua, tuyên truyền.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chính ủy đã bố trí thời gian làm việc theo đề nghị của Báo Quân khu. Xin đồng chí cho biết, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX có vị trí ý nghĩa gì đối với Đảng bộ và LLVT Quân khu?

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn: Như các đồng chí đã thấy, mỗi chúng ta đều đang nỗ lực hết mình trong cuộc đua về đích để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020, với quyết tâm, trách nhiệm rất cao. Thấm thoắt thời gian, chúng ta đã bước vào năm cuối của nhiệm kỳ qua. Phấn khởi và chuẩn bị tâm thế bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025, mỗi chúng ta cần phải nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa của việc chuẩn bị, tổ chức tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và LLVT Quân khu. Thông qua đại hội để kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; củng cố kiện toàn cấp ủy nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân khu. Bên cạnh đó, đại hội ở các cấp cũng là dịp để các tổ chức đảng, đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp xây dựng các văn kiện đại hội Đảng cấp trên cho đến dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Với nhiệm vụ quan trọng như vậy nên Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định, công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng ở các cấp phải thực hiện đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy các cấp; bảo đảm các hoạt động trang trọng, an toàn, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức. Đồng thời với tổ chức thành công đại hội, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh, với xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện; tiếp tục khẳng định là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng và Nhân dân.

PV: Trên cơ sở vị trí, ý nghĩa như vậy, nhiệm vụ tuyên truyền, thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp sẽ được triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn: Ngay từ rất sớm, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã quan tâm quán triệt, xác định nhiệm vụ cho các tiểu ban. Tiểu ban Khánh tiết và tuyên truyền thi đua Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX trực tiếp giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng về đại hội Đảng các cấp. Trên cơ sở kế hoạch của Thường vụ, Tiểu ban đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội từ quý IV năm trước với yêu cầu công tác thi đua, tuyên truyền phải được quan tâm và thực hiện ngay sau cuộc họp phân công, triển khai nhiệm vụ. Thông qua các hoạt động tuyên truyền thi đua nhằm củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào truyền thống vẻ vang của Đảng, của Quân đội và LLVT Quân khu; góp phần củng cố, nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị của đại hội Đảng các cấp; từ đó nâng cao vai trò trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong LLVT trong xây dựng Đảng, xây dựng LLVT Quân khu; triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự – quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Quan điểm của Thường vụ Đảng ủy Quân khu là tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm trọng điểm và phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò của các cơ quan chức năng, các tổ chức quần chúng trong tham mưu, tổ chức thực hiện.

PV: Đề nghị đồng chí cho biết định hướng chỉ đạo tuyên truyền, thi đua chào mừng đại hội Đảng gắn với tuyên truyền nhiệm vụ năm 2020?

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn: Ngay từ đầu năm 2020 này, các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội cùng với quá trình chuẩn bị cho đại hội; gắn với triển khai đồng bộ các nhiệm vụ; các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; hướng tới kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… Công tác tuyên truyền cần tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam; những thành tựu đổi mới của đất nước và kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ các cấp; kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 53-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu “Về việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong Lực lượng vũ trang Quân khu” và các quy định về trách nhiệm nêu gương…

Chúng ta cần tiếp tục tuyên truyền sâu kỹ về Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về một số vấn đề chỉ đạo tiến hành đại hội. Quân khu chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng tạo thành các vệt tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động của LLVT Quân khu trước, trong và sau đại hội, kết quả tổ chức đại hội ở các cấp.

Về hoạt động thi đua, các cấp hưởng ứng và triển khai phong trào thi đua của toàn quân năm 2020 với chủ đề: “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”; từng bước cụ thể hóa chỉ tiêu vào các phong trào thi đua trên các mặt công tác; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12-8-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đẩy mạnh các hoạt động với những kết quả, thành tích cụ thể trên tất cả các mặt công tác; tích cực quan tâm đến chính sách hậu phương Quân đội, công tác dân vận trong tham gia hiệu quả các chương trình “Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; quan tâm xây dựng chất lượng chính trị, chăm lo thiết thực đến cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; tích cực củng cố, xây dựng cảnh quan môi trường và đặc biệt là cần phải xác định thật cụ thể trách nhiệm giữ nghiêm kỷ luật, tuyệt đối không để xảy ra vụ việc ngay từ mỗi cá nhân, đơn vị.

Trước đại hội ở cấp mình và cấp trên, lấy nòng cốt là các tổ chức quần chúng phát động thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ, gắn với kỷ niệm truyền thống và tổ chức hoạt động chào mừng thiết thực, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nêu cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, lập nhiều thành tích xuất sắc dâng lên đại hội Đảng.

PV: Xin cảm ơn đồng chí Phó Chính ủy Quân khu!

ĐÀO ĐỨC HANH (Thực hiện)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *