Thứ năm,13/12/2018 | 21:06:55 GMT+7

Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QP và công tác xây dựng Đảng

Ngày đăng: 11/01/2018

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp, cùng với sự nỗ lực cao của các cơ quan, đơn vị, Quân khu đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) và công tác xây dựng Đảng bộ; có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo; bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đại biểu trao đổi kinh nghiệm bên lề Hội nghị Đảng ủy Quân khu ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2018. Ảnh: NGÔ HÙNG

Kết quả nổi bật là, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tác chiến phòng thủ, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thường xuyên phối hợp với công an, biên phòng chủ động nghiên cứu, nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, tham mưu, đề xuất, dự kiến các tình huống, chủ động phòng ngừa không để bị động bất ngờ. Chấp hành nghiêm quy định về SSCĐ, triển khai xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện SSCĐ; chỉ đạo luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ của chỉ huy – cơ quan Quân khu và các đơn vị được Bộ đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ đạo các đơn vị huy động 15.147 lượt người, 310 lượt phương tiện phối hợp với các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn, được nhân dân địa phương ghi nhận.

Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng KVPT vững chắc. Chỉ đạo diễn tập các tỉnh đổi mới về phương pháp chỉ đạo, đạo diễn, sáng tạo, linh hoạt trong thực hành diễn tập, xử lý các tình huống sát thực tế, hiệu quả, an toàn; diễn tập KVPT huyện đạt mục đích, yêu cầu đề ra; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, cụm tác chiến biên phòng và diễn tập phòng, chống lụt bão, chữa cháy rừng các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, giáo dục quốc phòng toàn dân được đẩy mạnh, “thế trận lòng dân” tiếp tục được củng cố, tăng cường. Xây dựng, tổ chức, hoạt động của dân quân tự vệ, chi bộ quân sự xã phường, thị trấn có hiệu quả. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, bảo đảm chất lượng về chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa, không có xã trắng trong tuyển quân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo đó các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị các cấp; hoàn thành 100% nội dung, chương trình giáo dục chính trị, pháp luật cho các đối tượng. Giữ vững nguyên tắc, nền nếp, chế độ hoạt động CTĐ, CTCT. Các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Công tác dân vận bám sát thực tiễn cơ sở; tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác chính sách và chính sách hậu phương quân đội.

Các cơ quan, đơn vị cũng đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện, có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp; làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ; coi trọng huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống kết hợp rèn luyện thể lực. Chất lượng huấn luyện lực lượng thường trực và DQTV không ngừng được nâng lên với kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 83,2%. Chất lượng đào tạo sĩ quan dự bị, chỉ huy trưởng quân sự xã, hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn được nâng lên. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã chấp hành nghiêm quy định về tổ chức, biên chế; công tác cải cách hành chính quân sự có chuyển biến tích cực; tập trung lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác, lễ tiết tác phong quân nhân. Đồng thời, công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự.

Song song với đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp; trọng tâm là chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, cam kết thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân chặt chẽ đúng quy trình, nguyên tắc, gắn kết quả kiểm tra với đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định. Hoạt động của các cấp ủy, chi bộ chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng. Tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, kỷ luật, nói đi đôi với làm, sâu sát cơ sở, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Thực hiện nghiêm nghị quyết, quy chế lãnh đạo công tác cán bộ. Công tác bảo vệ an ninh được tiến hành đồng bộ, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để địch cài cắm, móc nối, lôi kéo. Công tác kiểm tra, giám sát được chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng nghị quyết, quy chế, quy định, hướng dẫn… Chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của  LLVT Quân khu không ngừng được nâng lên. Cán bộ, chiến sĩ kiên định, vững vàng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

DÂNG TRIỀU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *