Thứ sáu Ngày 07 Tháng 10 Năm 2022, 02:55:30

Tập huấn Ngành Quân nhu năm 2017

Ngày đăng: 28/12/2016

QK2- Sáng 28-12, Cục Hậu cần tổ chức khai mạc tập huấn Ngành Quân nhu năm 2017 cho 45 cán bộ là trưởng ban, phụ trách ban quân nhu; trợ lý, phụ trách quân nhu của 29 đầu mối trực thuộc Quân khu.

Đại tá Nguyễn Hữu Trung, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn Ngành Quân nhu năm 2017.

Đại tá Nguyễn Hữu Trung, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn Ngành Quân nhu năm 2017.

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày, các cán bộ lớp tập huấn được nghe đánh giá, tham gia phát biểu ý kiến về kết quả công tác bảo đảm quân nhu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017; tổ chức tham quan công tác bảo đảm quân nhu tại một số đơn vị.

Tham quan giàn chuyên canh bí xanh cao sản tại Lữ đoàn 604.

Tham quan giàn chuyên canh bí xanh cao sản tại Lữ đoàn 604.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Trung, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu yêu cầu các học viên tiếp thu, rút kinh nghiệm nghiêm túc những khâu yếu, mặt yếu về công tác quân nhu của năm 2016 và những năm trước đây đã được phổ biến, quán triệt để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm công tác quân nhu năm 2017. Bên cạnh đó, Ngành Quân nhu Quân khu cần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện công tác quân nhu, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, kịp thời. Phòng Quân nhu cần phối hợp chặt chẽ với các ngành tiến hành biên soạn giáo án, tổ chức lên lớp cho các học viên những kiến thức cơ bản nhất về công tác quân nhu, bảo đảm dễ tiếp thu và thực hiện; tổ chức cho các học viên việc tham quan, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm tại các cơ quan, đơn vị, làm cơ sở vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ bảo đảm công tác quân nhu tại đơn vị sau khi kết thúc lớp tập huấn.

Tin, ảnh: HỒNG SÁNG

      

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.