Thứ sáu Ngày 10 Tháng 04 Năm 2020, 09:07:13

Tạo môi trường dân chủ trong đơn vị

Ngày đăng: 15/07/2019

QK2 – Văn là 1 sĩ quan trẻ tuổi, thẳng tính nhưng thời gian gần đây, đồng đội trong đơn vị lại xì xào rằng, Văn đã không dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai nữa vì sợ bị trù dập. Nắm được thông tin trên, cấp ủy, chỉ huy đơn vị hội ý, trao đổi nhận định: Cần tìm hiểu thực hư sự việc trên; nguyên nhân tại sao cán bộ, đảng viên lại có tính đấu tranh phê bình và tự phê bình kém như vậy; đồng thời xem liệu có biểu hiện thiếu dân chủ, độc đoán, gia trưởng của chỉ huy hay không, từ đó thống nhất phương án giải quyết; tránh tình trạng mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, gây ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Chính trị viên Tiểu đoàn đã gặp gỡ Văn để tìm hiểu nguyên nhân của những biểu hiện trên, phân tích cho Văn hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của người đảng viên. Văn cho biết, Đại đội trưởng Hùng là cán bộ có biểu hiện độc đoán, gia trưởng và mất dân chủ; nếu vẫn còn ý kiến nữa thì sẽ bị trù dập và không có cơ hội để phát triển lên được.

Chính trị viên Tiểu đoàn đã gặp Đại đội trưởng Hùng để xác minh lại sự việc, Chính trị viên Tiểu đoàn đã phân tích để Hùng nhận thức ra vấn đề và tích cực sửa chữa khuyết điểm; đồng thời thường xuyên theo dõi, giúp đỡ Hùng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phương pháp tác phong công tác. Nếu vẫn vi phạm thì tổng hợp báo cáo cấp trên và xử lý theo thẩm quyền.

Sau vụ việc trên, trong buổi sinh hoạt đơn vị, Chính trị viên Tiểu đoàn đã quán triệt rõ: Hiện nay, các đơn vị đang tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chi ủy, chi bộ và chỉ huy đơn vị theo phương châm đánh giá, nhận xét phải cụ thể, đúng người, đúng việc, khách quan, công khai, dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì trong tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò cán bộ chủ trì; phát huy tốt dân chủ, tạo không khí cởi mở; gắn tinh thần tự phê bình và phê bình với kết quả phân loại và khen thưởng của đảng viên.

Tiểu đoàn cũng đã chỉ đạo các tổ chức quần chúng duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên về phẩm chất đạo đức, lối sống, về mối quan hệ đoàn kết cán binh và tinh thần trách nhiệm trong xây dựng đơn vị. Duy trì thực hiện có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch mọi chế độ tiêu chuẩn; giải đáp thấu đáo có tình, có lý mọi ý kiến của cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt Ngày chính trị và văn hóa tinh thần, chăm lo thực tế đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ.

Kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý với những cán bộ đảng viên có những biểu hiện quân phiệt, trù dập cấp dưới; biểu dương, nhân rộng và phát huy vai trò của những nhân tố tích cực; đẩy mạnh các hoạt động thi đua, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị.

GIA NGỌC

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *