Thứ tư Ngày 10 Tháng 08 Năm 2022, 08:19:31

Tăng nặng mức xử phạt vi phạm hành chính về nghĩa vụ quân sự

Ngày đăng: 29/06/2022

QK2 – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 6/6/2022 (NĐ37/2022) sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hằng năm, các địa phương trên địa bàn Quân khu luôn hoàn thành tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, NĐ37/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, trong đó, sửa đổi, bổ sung Điều 6 vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS).

NĐ37/2022 quy định: Phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe NVQS của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật NVQS mà không có lý do chính đáng (quy định cũ phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng).

Đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe NVQS của Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện theo quy định của Luật NVQS mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt tiền từ 12 đến 15 triệu đồng.

Phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh NVQS; đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2.000.000 đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe NVQS nhằm trốn tránh NVQS (quy định cũ phạt tiền từ 2 triêu đến 4 triệu đồng).

Đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe NVQS sẽ bị phạt tiền từ 25 triệu đến 35 triệu đồng.

NĐ37/2022 cũng sửa đổi, bổ sung Điều 7 vi phạm quy định về nhập ngũ. Trong đó tăng nặng mức phạt đối hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Cụ thể, phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng (quy định cũ phạt tiền từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu đồng).

Đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe NVQS đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 40 triệu đến 50 triệu đồng.

Đặc biệt, NĐ37/2022 quy định tăng nặng mức xử phạt đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, trừ 2 trường hợp quy định nêu trên (hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng và hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe NVQS đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định) với mức phạt tiền lên đến 50 triệu đên 75 triệu đồng.

NĐ37/2022 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 22/7/2022.

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.