Thứ năm Ngày 02 Tháng 04 Năm 2020, 07:01:36

Tăng cường nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Ngày đăng: 18/11/2019

QK2-  Theo Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26/10/2019 của Bộ Quốc phòng về tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (TC,GCDNN) trong tình hình mới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc, chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các biện pháp trong thực hiện quy trình TC,GCDNN, trong đó chú trọng nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự địa phương trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề cao dân chủ, vai trò giám sát và sự đồng thuận của nhân dân, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai, dân chủ, công bằng xã hội trong TC,GCDNN hằng năm.

Cấp ủy, chính quyền các điạ phương chăm lo vật chất, tinh thần, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Các cơ quan Bộ Quốc phòng, chủ động nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, làm cơ sở đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu TC,GCDNN hằng năm, gắn với địa bàn DBĐV và TNCBCS cho địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, khó khăn; chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học và con em đồng bào dân tộc ít người, không để “xã trắng” trong TC,GCDNN; chuẩn bị tốt các mặt đảm bảo nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội, cơ sở, vật chất; vũ khí trang bị cho công tác TC,GCDN; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về NVQS; chăm lo công tác hậu phương Quân đội.

Các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong nhiệm vụ TC,GCDNN hằng năm; thường xuyên nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ; đối tượng được tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ; công dân đủ điều kiện nhập ngũ đang tạm vắng…; đề xuất giao chỉ tiêu nhập ngũ phù hợp từng địa phương cơ sở, nhiệm vụ đơn vị nhận quân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện quy trình các bước TC,GCDNN đảm bảo nhanh gọn, khoa học…

Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân lợi dụng chức trách, quyền hạn được giao gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong TC,GCDNN và những công dân vi phạm pháp luật về NVQS; thực hiện tốt chủ trương tuyển quân “tròn khâu” tại địa phương với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”.

Bộ Quốc phòng đề nghị các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; các đoàn thể; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, tăng cường tuyên truyền, phổ biên, giáo dục pháp luật về NVQS; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện công tác TC,GCDNN; đồng thời, tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện công tác hậu phương Quân đội; chế độ chính sách trong hướng nghiệp, dạy nghề tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ…

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *