Thứ năm,15/11/2018 | 12:11:28 GMT+7

Tăng cường đấu tranh chống “Phi chính trị hóa quân đội”

Ngày đăng: 12/08/2017

Thời gian qua, lợi dụng những vấn đề liên quan đến quốc phòng của đất nước, các thế lực thù địch đã và đang đẩy mạnh nhiều hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chống phá. Mục đích của họ là kích động gây giảm niềm tin của nhân dân vào đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng. 

Chiến sĩ Tiểu đoàn 15, Bộ Tham mưu tìm hiểu thông tin chống “DBHB” trên báo Quân khu. Ảnh: NGỌC CƯỜNG

Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam, các thế lực thù địch xác định lĩnh vực quốc phòng là một trong những mục tiêu trọng yếu phải tập trung phá hoại, làm suy yếu. Với mục đích là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lĩnh vực quốc phòng. “Phi chính trị hóa” Quân đội, làm cho quân đội xa rời mục tiêu, lý tưởng, mất phương hướng chính trị, không thực hiện đúng chức năng luôn là mục tiêu xuyên suốt của các thế lực thù địch. Vì thế, chúng tập trung phá hoại bằng nhiều thủ đoạn hết sức đa dạng, tinh vi và thâm độc, trong đó, thông tin xuyên tạc về lĩnh vực quốc phòng, mà trọng điểm trong thời gian qua là công tác quản lý đất quốc phòng và bình luận về chức năng của Quân đội ta.

Những thông tin và luận điệu xuyên tạc liên quan đến lĩnh vực quốc phòng mà các thế lực thù địch tung ra hoàn toàn là những thông tin vu khống, bịa đặt, không đúng sự thật về tình hình quốc phòng của đất nước. Đó là những thông tin không có căn cứ khoa học, thực tiễn, hoặc là những thông tin, luận điệu dựa trên những sự kiện quốc phòng có thật, đã và đang diễn ra nhưng được lập luận theo lối xảo trá nhằm xuyên tạc bản chất, hướng người nghe, người đọc đến những suy diễn tiêu cực, gây nhũng nhiễu, mất lòng tin trong nhân dân.

Nội dung thông tin và luận điệu xuyên tạc trên lĩnh vực quốc phòng hiện nay hết sức đa dạng, với nhiều biểu hiện khác nhau, nhưng không khó nhận diện, chủ yếu vẫn là: đòi “phi chính trị hóa” Quân đội, phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang và sự nghiệp quốc phòng; tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng về công tác quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân”; xuyên tạc mục đích của các hợp đồng mua bán vũ khí, trang bị cho Quân đội, quy kết rằng: Việt Nam tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh để chống lại một nước thứ ba, khơi mào cho một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực; xuyên tạc mục đích các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta tới các nước và nguyên thủ các nước tới thăm Việt Nam, nhất là chuyến thăm tới các nước lớn; xuyên tạc, bóp méo tình hình khiếu kiện, mất ổn định và cách giải quyết của lãnh đạo, chính quyền ở một số địa phương; xuyên tạc lịch sử và thực trạng tình hình biên giới, hiện trạng trên biển, xuyên tạc về quản lý, sử dụng đất quốc phòng…

Để thực hiện các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, ngoài việc sử dụng các phương tiện truyền thống, hiện nay chúng triệt để lợi dụng các trang mạng của một số đài nước ngoài phát tiếng Việt, đặc biệt là Facebook và Blog (với khả năng siêu kết nối, Facebook đang là lựa chọn số một cho hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc của chúng). Đối tượng chúng hướng đến để tuyên truyền những thông tin, luận điệu xuyên tạc là các tầng lớp nhân dân, nhưng trọng tâm, trọng điểm là giới trẻ (thanh niên, học sinh, sinh viên) nhằm tạo lập lực lượng đối lập với Đảng, Nhà nước ta.

Để xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ hiểu và chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; không mắc mưu, bị lừa bịp trước sự nhiễu loạn của các thông tin sai trái, độc hại do các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị gây ra, nhất thiết mỗi cán bộ, chiến sĩ và từng người dân phải nhận thức sâu sắc bản chất, âm mưu, thủ đoạn, tác hại của thông tin sai trái, độc hại mà các thế lực thù địch đã và đang chống phá Quân đội, có biện pháp loại bỏ những thông tin sai trái một cách hiệu quả.

 MINH KHUÊ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *