Thứ bảy,20/10/2018 | 11:09:26 GMT+7

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH

Ngày đăng: 15/08/2015

QK2 – Như thành thông lệ, cứ vào thời điểm diễn ra đại hội Đảng các cấp, hay những dịp kỷ niệm lớn của đất nước, quân đội, thì các thế lực thù địch lại tăng cường các hoạt động chống phá, nói xấu, gây chia rẽ giữa Đảng với Nhà nước, nhân dân với quân đội, trong đó địa bàn Tây Bắc của Quân khu đứng chân, được coi là “địa chỉ đỏ” để chúng tập trung chống phá.
Nhận rõ vấn đề đó, thời gian qua, Ngành BVAN Quân khu đã có nhiều chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng chống làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử phản động. Đại tá Hoàng Đình Tân, Trưởng phòng BVAN Quân khu cho biết, với chức năng là cơ quan tham mưu cho Thường vụ, Đảng ủy Quân khu và Cục Chính trị quản lý, rà soát nắm chắc tình hình ANCT nội bộ ở các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn. Ngành BVAN Quân khu đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường công tác quản lý, giáo dục, nâng cao cảnh giác SSCĐ đấu cho cán bộ, chiến sỹ; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đấu tranh, phòng chống có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động chống phá của kẻ thù, phần tử cơ hội, phản động, không để những tư tưởng tiêu cực, văn hóa xấu độc xâm nhập vào đơn vị, giữ vững an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.
Thực tế cho thấy, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, phức tạp, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có nhiều tôn giáo hoạt động, đều làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt, định hướng cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thực hiện đúng các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; không nghe, không tin, không nói, không làm theo lời kẻ xấu, kịp thời phát hiện đấu tranh, tố giác các luận điệu xuyên tạc, gây chia rẽ mất đoàn kết của các phần tử phản động, thù địch, góp phần giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, bảo vệ vững chắc địa bàn đóng quân. Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ chuyên trách và hệ thống chiến sỹ BVAN ở các cơ quan, đơn vị, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, người chỉ huy những biện pháp quản lý, giáo dục, định hướng, giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương để nắm chắc tình hình, kịp thời có các biện pháp định hướng, đấu tranh, phòng ngừa từ xa, thông qua các hoạt động giao ban liên ngành, giao ban Cụm an ninh để trao đổi thông tin; cử các tổ, đội công tác tới từng thôn bản nắm bắt tình hình, kết hợp với làm công tác dân vận, kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân giữ trọn niềm tin với Đảng, Nhà nước, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, bảo vệ Đảng, chính quyền ở địa phương.
Với các chủ trương, giải pháp trên, thời gian qua, Ngành BVAN Quân khu đã cùng các lực lượng, cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội thực hiện tốt công tác đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về mọi mặt, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương của Tổ quốc.

VŨ VIẾT DƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *