Thứ năm Ngày 27 Tháng 01 Năm 2022, 04:32:55

Tăng cường các biện pháp tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Ngày đăng: 22/11/2021

QK2 – Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Thực hiện tốt công tác này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội thường trực; đồng thời tạo nguồn xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên (DBĐV) và nguồn cán bộ kế cận chất lượng cao cho các địa phương cơ sở ngày một vững chắc.

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên thực hiện NVQS 2022.

Từ năm 2020, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được tổ chức thực hiện trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực cố gắng của Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) các cấp nên công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được tổ chức thực nghiêm túc, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nhận quân, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Các địa phương đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ gắn với xây dựng lực lượng DBĐV và tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐNVQS của một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa cụ thể; kết quả sơ tuyển, khám tuyển chưa thật chặt chẽ; công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các văn bản của trên về công tác tuyển quân chưa sâu kỹ; thẩm định hồ sơ công dân nhập ngũ chưa tỉ mỉ, rõ ràng; quân số dự phòng, tỷ lệ bù đổi còn cao hơn so với quy định; công tác phối hợp, hiệp đồng giữa địa phương, đơn vị có nội dung chưa chặt chẽ…

Để khắc phục tình trạng trên, vừa qua, Tư lệnh Quân khu đã ban hành Chỉ thị số 38 ngày 8-11-2021 “Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022”; đồng thời, Bộ Tham mưu Quân khu cũng có hướng dẫn chi tiết về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 38 của Tư lệnh Quân khu “Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 theo Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu giao, các đơn vị, địa phương đã quán triệt, thực hiện nghiêm các quyết định, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đặc biệt là cơ quan quân sự các tỉnh đã chủ động tham mưu cho HĐNVQS tỉnh phân bổ chỉ tiêu cho các huyện, thị, thành phố phù hợp với khả năng của từng địa phương; gắn công tác tuyển quân với xây dựng các đơn vị DBĐV, nhất là các đơn vị binh chủng, chuyên môn kỹ thuật theo hướng nhận nguồn DBĐV ở từng địa phương và tạo nguồn cán bộ cơ sở, nhất là những địa phương ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Phát huy vai trò của cơ quan quân sự địa phương, chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện công tác tuyển quân; phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh niên trong độ tuổi tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Trung tá Đào Sỹ Tuấn, Trợ lý tuyển quân, Phòng Quân lực Quân khu cho biết, theo báo cáo của các địa phượng, tới nay HĐNVQS các cấp tại các tỉnh trên địa bàn đều đã được bổ sung, kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần. Các thành viên trong hội đồng đều được phân công, giao nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo điều hành, kiểm tra giám sát chặt chẽ; kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh ngay tại cơ sở. Đó chính là cơ sở để các địa phương nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Thực hiện chủ trương “tròn khâu” trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, HĐNVQS các cấp đã làm tốt công tác rà soát, quản lý, nắm chắc nguồn đối tượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ theo quy định của pháp luật. Cơ quan Quân sự cấp huyện, thị, thành phố trực tiếp giúp đỡ HĐNVQS chỉ đạo, điều hành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; theo dõi khám tuyển sức khỏe, xét duyệt hồ sơ nghĩa vụ quân sự của các công dân, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định. Chú trọng nâng cao chất lượng, tăng tỷ lệ tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và đảng viên, công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 nhập ngũ vào Quân đội. Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, các địa phương cũng đều có phương án tuyển chọn và gọi ít nhất 2 công dân nhập ngũ, không để “xã trắng” trong tuyển quân, nhằm tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương.

Để công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu và an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Tư lệnh Quân khu yêu cầu, các cơ quan Quân khu chủ động phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các Quyết định, Chỉ thị, Hướng dẫn của trên về công tác tuyển quân năm 2022. Rà soát, phân bổ chỉ tiêu tuyển quân gắn với tạo nguồn DBĐV cho các địa phương; quy định mốc thời gian triển khai, hoàn thành cho các địa phương, đơn vị thực hiện. Chỉ đạo chặt chẽ công tác tổ chức lễ giao nhận quân, vận chuyển và đón nhận chiến sĩ mới về đơn vị bảo đảm chặt chẽ, chu đáo và an toàn. Chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, gắn với rà soát, nắm chắc tình hình lai lịch chính trị công dân nhập ngũ, không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, chính trị, đạo đức hoặc những công dân mắc các tệ nạn xã hội vào Quân đội. Chỉ đạo các địa phương tổ chức xét nghiệm ma túy, HIV/AIDS và SARS-CoV2 bằng kỹ thuật RT-PCR (kết quả âm tính) đến ngày giao nhận quân và tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19; tổ chức xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR có kết quả âm tính còn hiệu lực cho 100% số công dân có lệnh gọi nhập ngũ trước khi bàn giao cho các đơn vị nhận quân. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn công dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình khám tuyển và tổ chức lễ giao nhận quân bảo đảm nhanh, gọn, an toàn. Đồng thời, các đơn vị nhận quân của Quân khu phải chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương nghiên cứu hồ sơ, bổ sung đầy đủ các thông tin quy định; thống nhất với địa phương về quân số chính thức, quân số dự phòng (nếu có).

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; sự phối hợp, hiệp đồng, hướng dẫn cụ thể của các cơ quan Quân khu và sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể địa phương; đặc biệt là sự chủ động đôn đốc, điều hành của cơ quan quân sự địa phương ở các cấp…, sẽ là cơ sở để các địa phương, đơn vị trên địa bàn Quân khu quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2022 hoàn thành chỉ tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đội.

Bài, ảnh: NGUYỄN VŨ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *