Thứ ba Ngày 24 Tháng 11 Năm 2020, 11:23:22

Tăng cường các biện pháp phòng chống “DBHB” trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng: 09/07/2020

QK2 – Thời gian gần đây, khi Đại hội Đảng các cấp đang diễn ra và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đối tượng thù địch, phản động lại tập trung công kích, tuyên truyền chống phá vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội…Âm mưu của chúng là nhằm gây nhiễu loạn thông tin, tạo sự hoang mang, hoài nghi trong nhân dân, gây mất niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, tiến tới mục tiêu làm chệch đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chiến sĩ Đảo Song Tử Tây đang vững chắc tay súng. Ảnh: NGỌC CƯỜNG

Để thực hiện âm mưu đó, các tổ chức phản động lưu vong và số phản động chống đối, bất mãn chế độ, cơ hội chính trị trong nước đã sử dụng nhiều chiêu bài khác nhau. Đầu tiên, các tổ chức phản động sẽ kích động quần chúng nhân dân, gây sức ép đối với nhà nước đòi đa nguyên đa đảng, xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp. Hình thức này được thực hiện bằng việc bới móc khuyết điểm; xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo sự thật… để phủ nhận vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó chúng kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân nổi dậy đấu tranh lật đổ Đảng, tiến tới việc cho rằng việc xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp là “phù hợp”. Tiếp đến, chúng tập trung thổi phồng những mặt trái hiện nay, đặc biệt là tình trạng tham nhũng để đổ lỗi cho sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, chúng cho rằng tình trạng tham nhũng, suy thoái của đội ngũ cán bộ đảng viên và việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý kỷ luật, khởi tố hình sự nhiều cán bộ cấp cao vừa qua là “dấu hiệu cho sự suy thoái, sụp đổ của Đảng”.

Kế tiếp, các tổ chức phản động lợi dụng một số vụ việc phức tạp xảy ra để vu cáo, nói xấu Đảng. Ví như, khi xảy ra vụ việc tàu hải cảnh Trung Quốc đâm tàu cá ngư dân Quảng Ngãi (2/4/2020), trên trang Facebook “Sự thật về Đảng Cộng sản Việt Nam” đã xuất hiện bài viết vu cáo Đảng ta: “Đụng chìm tàu cá Quảng Ngãi – Trung cộng vừa ăn cướp vừa la làng – Cộng sản Việt Nam im lặng”… Cùng với đó, chúng đang ra sức tập trung bôi nhọ, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là hoạt động phá hoại công tác cán bộ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bằng các bài viết trên mạng xã hội nước ngoài tung tin đồn, suy đoán về nhân sự chủ chốt sẽ được Đại hội XIII của Đảng tín nhiệm tiến cử, lựa chọn. Có nghĩa, nhân sự cho các chức danh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đã được định sẵn một cách thiếu dân chủ, khách quan, vì lợi ích nhóm trong công tác cán bộ. Tác giả của các bài viết bày tỏ sự lo lắng việc quy hoạch mặc định ấy sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là gây mất đoàn kết trong Đảng, do các phe cánh bày mưu tính kế, hạ bệ lẫn nhau… Cùng với đó, các bài viết còn chủ ý bôi nhọ danh dự, đời tư và hạ thấp công trạng, đóng góp của các đồng chí lãnh đạo đương chức của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp cách mạng, cố tình đưa ra các luận cứ cho thấy sự phân chia phe cánh, hình thành các đường dây đối lập trong nội bộ Đảng ở thời điểm trước và trong đại hội đảng, từ đó ra sức công kích hòng làm giảm sút uy tín của Đảng, niềm tin của nhân dân đối với chế độ và hệ thống chính trị. Chính vì vậy, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên.

Để công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có hiệu quả, các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương trong việc chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 về “Kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền”. Tích cực, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc của các đối tượng chống phá. Các cấp ủy Đảng kịp thời xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; tập trung giải quyết tốt những vấn đề bất cập, bức xúc nội bộ, không để tự diễn biến, tự chuyển hóa, bảo vệ tốt an ninh chính trị nội bộ các cơ quan, đơn vị. Chủ động đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, thù địch, ngăn chặn hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

MẠNH LINH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *