Thứ năm Ngày 21 Tháng 02 Năm 2019, 11:26:42

Tâm huyết, trách nhiệm thảo luận xây dựng các văn kiện của Đại hội

Ngày đăng: 23/09/2015

Sáng 23-9, ngày làm việc thứ ba, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X làm việc tại hội trường. Đại hội thảo luận sôi nổi, tích cực tham gia ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; thông qua danh sách bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 43 đồng chí.

Đại tướng Phùng Quang Thanh kết luận phần thảo luận các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội.   Ảnh: Minh Trường

Đại tướng Phùng Quang Thanh kết luận phần thảo luận các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội. Ảnh: Minh Trường

Dưới sự chủ trì, điều hành của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại hội đã nghe các đại biểu trình bày nhiều tham luận có chất lượng tham gia đóng góp xây dựng các dự thảo văn kiện Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Các ý kiến bày tỏ sự nhất trí cao với những nội dung đã được Quân ủy Trung ương nêu trong Dự thảo Báo cáo Chính trị. Các đại biểu cho rằng Báo cáo Chính trị được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, có tính tổng kết, khái quát cao, thể hiện được tinh thần đổi mới, tự phê bình và phê bình nghiêm túc; đã tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội các đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương. Cùng với đó, các ý kiến đi sâu phân tích, làm rõ một số vấn đề cả trên phương diện lý luận và thực tiễn; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ tới. Tham luận của các đại biểu tập trung vào một số vấn đề như: Lãnh đạo thực hiện chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng; Công tác xây dựng lực lượng, tổ chức biên chế Quân đội phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới; Công tác đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục-đào tạo; Công tác tham mưu về bố trí thế trận quốc phòng; Công tác quản lý, sử dụng, khai thác và bảo đảm ngân sách; Công tác bảo đảm kỹ thuật, trang bị, phương tiện…

Như vậy, tính đến hết sáng nay, Đại hội đã nghe 19 ý kiến tham luận đóng góp vào các dự thảo của Quân ủy Trung ương. Các tham luận đã đề cập toàn diện cả về phần đánh giá kết quả, đúc rút bài học kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị các giải pháp lãnh đạo. Các lĩnh vực tham gia đóng góp khá đa dạng, phong phú trên tất cả các hoạt động, các mặt công tác, các khâu, các bước trong công tác lãnh đạo chỉ đạo từ Quân ủy Trung ương đến các cấp ủy Đảng; các loại hình đơn vị ở cả 3 thứ quân và các hoạt động khác liên quan đến xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Đối tượng tham gia phát biểu có cơ cấu hợp lý, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác đăng ký của các đại biểu, thực sự là các ý kiến đại diện cho tình cảm, trí tuệ, tâm huyết đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân đội.

Đại hội biểu quyết thông qua các văn kiện của Quân ủy Trung ương.   Ảnh: Minh Trường

Đại hội biểu quyết thông qua các văn kiện của Quân ủy Trung ương. Ảnh: Minh Trường

Kết luận phần thảo luận tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh đánh giá cao ý thức, trách nhiệm chính trị của các đại biểu tại đại hội. Đồng chí Phó bí thư Quân ủy Trung ương khẳng định: “Nhìn chung, các ý kiến phát biểu tại Đại hội và gửi về Đoàn Chủ tịch, tuy cách tiếp cận các vấn đề có khác nhau, nhưng đều được nghiên cứu chuẩn bị kỹ, thể hiện rõ quan điểm, bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương cả về bố cục, nội dung và cách diễn đạt. Các ý kiến đã bám sát ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và gợi ý của Đoàn Chủ tịch Đại hội…”

Về tiêu đề của Báo cáo Chính trị, Đại tướng Phùng Quang Thanh chỉ rõ: Hầu hết các ý kiến đều nhất trí cao với Tiêu đề của Báo cáo chính trị và cho rằng nội dung Tiêu đề đã bao hàm đầy đủ, định hướng rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới. Về việc kiến nghị bỏ cụm từ “từng bước” trong mục tiêu xây dựng “Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” của một số đại biểu, Đại tướng Phùng Quang Thanh cho rằng, vì đây là mục tiêu lớn, có tính định hướng nên không thể thực hiện được ngay trong một nhiệm kỳ.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, các đại biểu thống nhất, khẳng định: “5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, có những vấn đề khó dự báo trước, đã tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc; nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, với tinh thần đổi mới, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc”. Mặt trận tư tưởng trong Quân đội được xây dựng, củng cố vững chắc; hình ảnh và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ được phát huy trong điều kiện mới; vị thế, uy tín của Quân đội được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội có chất lượng, nội bộ đoàn kết, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và các cấp ủy có chuyển biến tích cực. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng SSCĐ của toàn quân được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với nhấn mạnh kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, các đại biểu đã thảo luận, chỉ rõ kết quả lãnh đạo các doanh nghiệp quân đội tham gia phát triển kinh tế. Theo đó, nhiệm kỳ qua Quân ủy Trung ương đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo tái cơ cấu doanh nghiệp quân đội. Các doanh nghiệp quân đội có sự phát triển mới, các tập đoàn, tổng công ty phát triển mạnh hơn, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật, tăng trưởng tốt… Cùng với đó, các tham luận đã khẳng định hiệu quả công tác đối ngoại về quốc phòng quân sự, xây dựng lòng tin chiến lược, góp phần quan trọng vào hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Đại biểu tham quan các gian trưng bày.      Ảnh: Minh Trường

Đại biểu tham quan các gian trưng bày. Ảnh: Minh Trường

Cơ bản nhất trí với các ý kiến tham gia vào phần phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015-2020, Đại tướng Phùng Quang Thanh dành thời gian phân tích sâu sắc, toàn diện tình hình thế giới, khu vực và trong nước có tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng Quân đội trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu: Trước hết, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng; mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội cần nhận thức đầy đủ những thuận lợi và khó khăn của tình hình chính trị, kinh tế-xã hội, nhất là nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch thông qua Chiến lược “Diễn biến hòa bình”… từ đó, kịp thời nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, làm tốt chức năng tham mưu chiến lược giúp Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách và pháp luật về quân sự, quốc phòng; đồng thời phối hợp chặc chẽ với các lực lượng xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

Trong thực hiện 3 đột phá, Đại tướng Phùng Quang Thanh chỉ rõ: Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tổng kết Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2015” và xây dựng, trình Bộ Chính trị phương án tổ chức Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân đội nói chung, cấp ủy, tổ chức đảng từng cấp nói riêng cần tập trung sức lãnh đạo, khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được Quân ủy Trung ương và các đại biểu đề cập, phân tích tại đại hội, tạo bước đột phá nhằm xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành trọng trách Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao cho.

HỒNG HẢI – TẤN TUÂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *