Thứ sáu Ngày 14 Tháng 06 Năm 2024, 01:21:23

Sư đoàn 316 tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp

Ngày đăng: 13/09/2023

QK2 – Trong thời gian từ 9-22/9, Sư đoàn 316 tổ chức cuộc diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cấp tiểu đoàn, đại đội có bắn đạn thật. Quá trình diễn tập, cán bộ, chiến sĩ nắm vững nội dung, ý định chiến đấu, nguyên tắc chiến thuật, kỹ thuật; vận dụng sát thực tiễn; phối hợp hiệp đồng tiêu diệt mục tiêu theo quy định; thực hành vượt sông an toàn về người, vũ khí, trang bị.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 98 tổ chức vượt sông trong diễn tập.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy chiến đấu; khả năng hiệp đồng giữa các đơn vị và giúp cán bộ, chiến sĩ vận dụng linh hoạt nguyên tắc chiến đấu và thực hành chiến đấu sát với đối tượng tác chiến trên địa hình cụ thể. Trên cơ sở kết quả diễn tập, là cơ sở Sư đoàn tiếp tục chỉ đạo đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới; tiếp tục triển khai các biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, rèn luyện bộ đội trong thời gian tới.

Tin, ảnh: PHẠM HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.