Thứ hai Ngày 27 Tháng 03 Năm 2023, 02:25:45

Sư đoàn 316  kiểm tra thực hành “3 tiếng nổ” đối với chiến sĩ mới

Ngày đăng: 23/05/2022

QK2 – Từ ngày 13 – 21/5, Sư đoàn 316 đã tổ chức thực hành kiểm tra “3 tiếng nổ” cho 100% chiến sĩ mới năm 2022 của 3 Trung đoàn 174, 148 và Trung đoàn 98. Đây là đợt kiểm tra, đánh giá thực chất trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh và khả năng sử dụng các loại vũ khí bộ binh; tư thế, yếu lĩnh động tác của chiến sĩ mới, làm cơ sở rút kinh nghiệm cho công tác huấn luyện trong thời gian tới.

Nội dung kiểm tra gồm: Bắn súng tiểu liên AK bài 1 ở 3 tư thế (nằm, quỳ, đứng), đánh thuốc nổ bài 1 và ném lựu đạn xa trúng hướng.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 148 thực hành kiểm tra bắn súng AK bài 1.

Chỉ huy Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 148, tặng hoa bắn giỏi cho chiến sĩ mới đạt kết quả cao.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98 thực hành kiểm tra lắp đồ dùng gây nổ.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98 thực hành đánh thuốc nổ bài 1.

Chỉ huy Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174 tặng hoa bắn giỏi cho các chiến sĩ mới bắn giỏi.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 174 thực hành ném lựu đạn xa trúng đích (ban ngày).

Nhìn chung, công tác chuẩn bị về vật chất, bảo đảm phục vụ cho kiểm tra từng nội dung, từng khoa mục được bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ theo quy định; ý thức trách nhiệm trong kiểm tra của bộ đội tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy tắc an toàn trong quá trình thực hành 3 tiếng nổ. Công tác tổ chức và phương pháp kiểm tra “3 tiếng nổ” được thực hiện đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí trang bị.

Kết quả đối với nội dung bắn súng tiểu liên AK, bài 1 đạt khá; nội dung thực hành đánh thuốc nổ bài 1 và ném lựu đạn xa trúng đích đạt giỏi.

Tin, ảnh: PHẠM HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.