Thứ hai Ngày 01 Tháng 06 Năm 2020, 12:04:39

Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Ngày đăng: 30/09/2019

QK2- Ngày 23-9, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (Quy định 205).

Quy định 205 gồm 4 phần với 15 điều quy định cụ thể về đối tượng áp dụng cũng như các quy định kiểm soát quyền lực (KSQL) trong công tác cán bộ (CTCB) và chống chạy chức, chạy quyền (CCCQ) cùng các quy định liên quan.

Theo Quy định 205: Quyền lực trong CTCB là thẩm quyền của tổ chức, cá nhân trong việc tuyển dụng, bố trí, quản lý, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, phong, thăng cấp bậc hàm, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. KSQL trong CTCB là việc sử dụng cơ chế, biện pháp nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định về CTCB; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, lộng quyền hoặc không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những việc phải làm trên cương vị được giao trong CTCB.

Quy định 205 quy định cụ thể trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị; đối với thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị; đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị; đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện CTCB ở các cấp; đối với cán bộ tham mưu, đề xuất; đối với nhân sự và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân trong công tác KSQL; đồng thời nêu rõ các hành vi CCCQ; hành vi bao che, tiếp tay cho CCCQ; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chống CCCQ, bao che, tiếp tay cho CCCQ…

Đồng chí Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân khu và Tỉnh ủy 9 tỉnh trên địa bàn. Ảnh: TRỊNH BÌNH

Nội dung về KSQL trong CTCB gồm 6 điều (từ điều 3 đến điều 9), quy định về trách nhiệm đối với các cá nhân, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị; người đứng đầu các cơ quan đơn vị được giao thực hiện CTCB ở các cấp cho tới cán bộ tham mưu, đề xuất trong công tác cán bộ.

Trong đó, quy định nêu rõ 5 hành vi bị cấm trong công tác KSQL: Nghiêm cấm các thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị cung cấp hoặc tiết lộ thông tin, tài liệu, hồ sơ cán bộ, đảng viên cho tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền, trách nhiệm, nhất là những thông tin, tài liệu, hồ sơ nhân sự đang trong quá trình thực hiện quy trình CTCB; Xen ghép ý đồ cá nhân, đề ra tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện, nhận xét, đánh giá mang tính áp đặt, không đúng bản chất, không đúng sự thật nhằm vụ lợi hoặc có lợi cho nhân sự trong quá trình tham mưu thực hiện quy trình CTCB. Để người khác, nhất là vợ, chồng, bố, mẹ, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để thao túng, can thiệp CTCB. Gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với nhân sự trái quy định trong quá trình thực hiện CTCB. Các hành vi CCCQ và bao che, tiếp tay cho CCCQ.

Về việc xử lý trách nhiệm khi sai phạm trong thực hiện KSQL, điều 9 Quy định 205 nêu rõ: Tập thể, cá nhân vi phạm các nội dung của Quy định thì phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định. Cán bộ, đảng viên (kể cả những người đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu) vi phạm thì bị xử lý theo quy định hiện hành. Nếu là cán bộ đang công tác còn bị đình chỉ công tác, chức vụ, không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra; Tạm dừng có thời hạn theo quy định của cấp có thẩm quyền việc quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phong, thăng cấp bậc hàm, giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn hoặc tương đương, công nhận chức danh, phong tặng danh hiệu, khen thưởng; Hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về CTCB.

Đối với nội dung chống CCCQ, Quy định 205 của Bộ Chính trị nêu rõ 6 hành vi CCCQ bao gồm: Tiếp cận, thiết lập quan hệ, hối lộ, mua chuộc người có trách nhiệm, chức vụ, quyền hạn hoặc người có liên quan nhằm mục đích có được vị trí, chức vụ, quyền lợi. Tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, nhất là các dịp lễ tết, sinh nhật và các cơ hội khác, sử dụng danh nghĩa tình cảm cá nhân hoặc danh nghĩa tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân khác để tặng quà, tiền, bất động sản, sắp xếp các hoạt động vui chơi, giải trí cho cán bộ lãnh đạo, người có thẩm quyền hoặc người có liên quan nhằm mục đích được sự ủng hộ, tín nhiệm, được vị trí, chức vụ, quyền lợi. Lợi dụng các mối quan hệ thân quen hoặc sử dụng lợi thế, vị trí công tác, uy tín của người khác để tác động, tranh thủ, gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, bổ nhiệm mình hoặc người khác, “cánh hẩu” vào vị trí, chức vụ theo ý đồ cá nhân hoặc một nhóm người. Lợi dụng việc nắm được thông tin nội bộ hoặc thông tin bất lợi của tổ chức, cá nhân để đặt điều kiện, gây sức ép đối với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, đề cử, bổ nhiệm mình. Dùng lý lịch, xuất thân gia đình, thành tích công tác của bản thân để mặc cả, cài đặt điều kiện, đòi hỏi vô lý đối với tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm nhằm có được vị trí, chức vụ, quyền lợi. Sử dụng các hành vi tiêu cực khác nhằm có được vị trí, chức vụ, quyền lợi.

Bên cạnh đó, quy định 205 cũng nêu cụ thể 8 hành vi bao che, tiếp tay cho CCCQ, bao gồm: Biết nhân sự có hành vi CCCQ nhưng che giấu, thỏa hiệp, không xử lý theo thẩm quyền hoặc không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. Không xử lý theo thẩm quyền quy định hoặc không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý khi nhận được đơn, thư phản ánh, tố cáo nhân sự có hành vi CCCQ. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc dùng uy tín, ảnh hưởng của bản thân và gia đình gợi ý, tác động, gây áp lực để người khác quyết định hoặc tham mưu, đề xuất, nhận xét, đánh giá, biểu quyết, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự theo ý mình. Xác nhận, chứng thực, nhận xét, đánh giá không đúng sự thật hoặc làm giả, làm sai lệch nội dung hồ sơ nhân sự, kết quả bầu cử, lấy phiếu giới thiệu, phiếu tín nhiệm, thi tuyển nhằm có lợi cho nhân sự hoặc để đạt mục đích cá nhân. Trì hoãn, không thực hiện khi thấy bất lợi hoặc chọn thời điểm có lợi đối với nhân sự theo ý mình để thực hiện quy trình CTCB. Trực tiếp hoặc gián tiếp nhận hối lộ nhằm giúp cho người khác có được vị trí, chức vụ, quyền lợi không chính đáng. Trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ, môi giới cho nhân sự thực hiện các hành vi CCCQ và các hành vi khác liên quan nhằm bao che, tiếp tay cho CCCQ.

Cùng với việc quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chống CCCQ, bao che, tiếp tay cho CCCQ, Điều 13 Quy định 205 cũng quy định rõ mức xử lý hành vi CCCQ và bao che, tiếp tay cho CCCQ. Theo đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi CCCQ hoặc bao che, tiếp tay cho CCCQ thì bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.

 Ngoài ra, nếu là cán bộ đang công tác tùy theo hình thức bị kỷ luật còn bị đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ (nếu đang có trong quy hoạch), không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra. Trong đó nếu bị khiển trách thì sau thời hạn ít nhất 18 tháng kể từ ngày đưa ra khỏi quy hoạch mới được xem xét quy hoạch cán bộ; nếu bị cảnh cáo thì xem xét cho thôi tham gia cấp ủy, thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm và và sau thời hạn ít nhất 30 tháng kể từ ngày quyết định cho thôi cấp ủy, chức vụ mới được xem xét quy hoạch cán bộ; nếu bị cách chức thì sau thời hạn ít nhất 60 tháng kể từ ngày đưa ra khỏi quy hoạch mới được xem xét quy hoạch cán bộ; trường hợp vi phạm bị xử lý kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng thì xem xét buộc thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

Đặc biệt, Quy định 205 quy định cụ thể: Đối với các hành vi CCCQ, bao che, tiếp tay cho CCCQ liên quan đến việc đưa, nhận hối lộ hoặc các hành vi vi phạm khác đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật; nghiêm cấm giữ lại để xử lý hành chính.

Quy định 205 của Bộ Chính trị có hiệu lực kể từ ngày ký và phổ biến đến chi bộ.

 NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *