Thứ bảy Ngày 27 Tháng 02 Năm 2021, 11:07:13

Quy định mới về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Ngày đăng: 30/10/2017

Thông tư số 241/2017/TT-BQP ngày 29/9/2017 (TT241/2017) của Bộ Quốc phòng quy định về việc tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), công nhân và viên chức quốc phòng (CN và CVQP) gồm 5 chương, 28 điều quy định cụ thể về nguyên tắc, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự, thủ tục tuyển chọn, tuyển dụng QNCN, CN và VCQP; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan.
Theo đó, đối tượng tuyển chọn và điều kiện tuyển chọn, tuyển dụng QNCN được thực hiện theo quy định tại Luật QNCN, CN và VCQP. Về điều kiện tuyển chọn, tuyển dụng ngoài thực hiện theo các quy định của Luật QNCN, CN và VCQP còn áp dụng theo các quy định như: Quân đội có nhu cầu biên chế. Đối tượng tuyển chọn, tuyển dụng đang đảm nhiệm chức danh thuộc diện bố trí là QNCN hoặc vị trí việc làm là CNQP hoặc chức danh nghề nghiệp là VCQP; có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với chức danh của QNCN hoặc vị trí việc làm của CNQP hoặc chức danh nghề nghiệp của VCQP.
Về ưu tiên trong tuyển chọn, TT241/2017 nêu rõ: Ưu tiên trong tuyển chọn đối với các đối tượng được thực hiện theo quy định của Luật QNCN, CN và VCQP và các quy định: Hạ sĩ quan, binh sĩ đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên; tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành, nghề chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ Quân đội không đào tạo, phù hợp với chức danh của QNCN hoặc vị trí việc làm của CNQP hoặc chức danh nghề nghiệp của VCQP; có tài năng, năng khiếu đặc biệt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và biên chế của Quân đội trong các ngành, lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật và ưu tiên tuyển chọn, tuyển dụng đối tượng hạ sĩ quan, binh sĩ là người dân tộc thiểu số.
TT241/2017 cũng quy định chi tiết về hồ sơ và trình tự, thủ tục tuyển chọn, tuyển dụng QNCN, CN và VCQP.
TT241/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2017 và thay thế Thông tư số 91/2010/TT-BQP ngày 05/7/2010 của Bộ Quốc phòng quy định việc chuyển chế độ phục vụ từ công chức, viên chức, CNQP sang QNCN.
NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *