Thứ ba Ngày 02 Tháng 03 Năm 2021, 08:55:30

Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng: 06/10/2020

QK2 – Theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ (NĐ112/2020) về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) thì nguyên tắc xử lý kỷ luật (XLKL) phải đảm bảo khách quan, công bằng; công khai, minh bạch; nghiêm minh, đúng pháp luật.

Theo đó, mỗi hành vi vi phạm (HVVP) chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật (HTKL). Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu CB,CC,VC có từ 2 HVVP trở lên thì bị XLKL về từng HVVP và áp dụng HTKL nặng hơn một mức so với HTKL áp dụng đối với HVVP nặng nhất, trừ trường hợp bị XLKL bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm của CB,CC,VC để XLKL nhiều lần với các HTKL khác nhau.

Trường hợp CB,CC,VC đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có HVVP thì bị áp dụng HTKL như sau: Nếu có HVVP bị XLKL ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với HTKL đang thi hành thì áp dụng HTKL nặng hơn một mức so với HTKL đang thi hành. Nếu có HVVP bị XLKL ở hình thức nặng hơn so với HTKL đang thi hành thì áp dụng HTKL nặng hơn một mức so với HTKL áp dụng đối với HVVP mới.

NĐ112/2020 cũng quy định rõ: Khi xem xét XLKL phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra. Không áp dụng hình thức xử phạt hành chính hoặc HTKL đảng thay cho HTKL hành chính; XLKL hành chính không thay cho truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu HVVP đến mức bị xử lý hình sự.

 Trường hợp CB,CC,VC đã bị XLKL đảng thì HTKL hành chính phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xem xét, quyết định việc XLKL hành chính. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, tinh thần, danh dự, nhân phẩm trong quá trình XLKL.

CB,CC,VC có HVVP lần đầu đã bị XLKL mà trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định XLKL có hiệu lực có cùng HVVP thì bị coi là tái phạm; ngoài thời hạn 24 tháng thì HVVP đó được coi là vi phạm lần đầu nhưng được tính là tình tiết tăng nặng khi xem xét XLKL.

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *