Thứ bảy Ngày 16 Tháng 01 Năm 2021, 09:20:56

Quy định mới về giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

Ngày đăng: 22/12/2020

QK2 – Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) trong Bộ Quốc phòng (TT136/2020), có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2020 gồm 3 chương với 41 điều.

Một trong những nội dung quan trọng của TT136/2020 là một số quy định trong giải quyết và chi trả các chế độ BHXH.

Theo đó, căn cứ để giải quyết hưởng các chế độ BHXH là sổ BHXH thể hiện quá trình đóng BHXH thống nhất với cơ sở dữ liệu BHXH đã được quản lý tập trung tại BHXH Bộ Quốc phòng; mọi thông tin liên quan đến đóng, hưởng BHXH khi có thay đổi phải được cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý BHXH của BHXH Bộ Quốc phòng.

Đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế quân nhân.

Khi giải quyết hưởng các chế độ BHXH phải đối chiếu giữa sổ BHXH với cơ sở dữ liệu BHXH và hồ sơ hưởng BHXH. Trường hợp đã được giải quyết hưởng các chế độ BHXH mà việc điều chỉnh hưởng BHXH liên quan đến cơ sở dữ liệu BHXH thì phải điều chỉnh lại cơ sở dữ liệu trên hệ thống và sổ BHXH; căn cứ cơ sở dữ liệu và sổ BHXH đã được điều chỉnh để thực hiện việc điều chỉnh hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

Trường hợp lập hồ sơ giải quyết hưởng các chế độ BHXH chậm hơn số với thời hạn quy định tại Thông tư này, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ phải có văn bản giải trình nêu rõ lý do nộp chậm và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung giải trình.

Cơ quan nhân sự thẩm định hồ sơ báo cáo Thủ trưởng đơn vị giới thiệu người lao động đến Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền trong Bộ Quốc phòng để giám định mức suy giảm khả năng lao động làm cơ sở giải quyết chế độ hưu trí…

Ngoài ra, TT136/2020 còn quy định về điều chỉnh nhân thân trên sổ BHXH để giải quyết chế độ BHXH trong trường hợp người lao động thôi phục vụ tại ngũ theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà nhân thân trong sổ BHXH không thống nhất với Giấy khai sinh hoặc các loại giấy tờ như hộ khẩu, thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh thư khi cá nhân có nguyện vọng điều chỉnh.

Về  quy trình, trách nhiệm giải quyết, TT136/202 nêu rõ: Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương khi lập hồ sơ giải quyết chế độ BHXH có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định và gửi cùng hồ sơ giải quyết chế độ BHXH đến cơ quan nhân sự cấp trên cho đến BHXH Bộ Quốc phòng.

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *