Thứ hai Ngày 29 Tháng 05 Năm 2023, 10:13:50

Quy định mới về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

Ngày đăng: 07/04/2022

QK2 – Xác định công tác đào tạo lý luận chính trị (LLCT) là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ, ngày 8/2/2022, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 57-QĐ/TW, quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo LLCT (Quy định 57). Việc Ban Bí thư ban hành Quy định 57 thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc cụ thể hoá, đảm bảo sự đồng bộ công tác đào tạo LLCT với việc đổi mới công tác cán bộ của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và phù hợp với tình hình mới. Quy định 57 có nhiều điểm mới, cụ thể, đồng bộ, xác định rõ đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo LLCT ở từng cấp, từng ngành, tăng cường phân cấp, phân quyền trong công tác đào tạo LLCT. Với 4 Chương, 12 Điều, Quy định 57 sẽ tạo nên hành lang pháp lý để thống nhất việc lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác đào tạo LLCT ở cả 3 cấp gồm sơ cấp, trung cấp và cao cấp.

Chiến sĩ dân quân tham gia huấn luyện.

Lần đầu tiên, cán bộ trong lực lượng vũ trang (quân sự, công an) và các học viện, nhà trường trong Quân đội và Công an được quy định cụ thể về đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo và nhiệm vụ, thẩm quyền, giao quyền đào tạo LLCT.

Theo đó, đối tượng cán bộ Quân đội học trung cấp LLCT gồm: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự (CHQS) cấp xã, chỉ huy cấp tiểu đoàn; phó chỉ huy trưởng, phó tham mưu trưởng, chính trị viên, phó Ban CHQS cấp huyện; phó tham mưu trưởng, phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn; lãnh đạo phòng (ban) cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ CHQS, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh (tương đương) và cán bộ quy hoạch những chức vụ trên. Về độ tuổi, cán bộ học trung cấp LLCT hệ không tập trung đối với nữ phải từ 33 tuổi và nam từ 35 tuổi trở lên.

Đối tượng cán bộ Quân đội học cao cấp LLCT gồm: Chỉ huy trưởng, chính trị viên ban CHQS cấp huyện; trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn và tương đương; chỉ huy cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ CHQS, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh và tương đương; chỉ huy các cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược; ban giám đốc bệnh viện, viện nghiên cứu, chủ tịch, ban giám đốc công ty (tổng công ty) doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng và cán bộ quy hoạch những chức vụ trên. Cán bộ học hệ không tập trung, nữ phải từ 38 tuổi và nam từ 40 tuổi trở lên.

Về phân cấp nhiệm vụ đào tạo LLCT, theo Quy định 57, một số học viện, nhà trường của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được đào tạo trung cấp LLCT và được giao quyền đào tạo cao cấp LLCT cho cán bộ lực lượng vũ trang theo kế hoạch.

Quy định 57 có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các điều khoản trong các quy định trước đây không còn phù hợp.

 NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.