Chủ nhật Ngày 13 Tháng 06 Năm 2021, 11:39:49

Quy chế dân chủ – “Cẩm nang” xây dựng đơn vị vững mạnh

Ngày đăng: 16/11/2020

QK2 – Là một tỉnh miền núi, biên giới, cơ sở hạ tầng cũng như đời sống của cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ thiếu so với biên chế, doanh trại ở phân tán nhưng trong thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự – quốc phòng. Năm 2020 được Hội đồng Thi đua Khen thưởng Quân khu đề nghị Thủ tướng Chính Phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đạt được thành tích đó là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của các sở, ban ngành, đoàn thể; sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đặc biệt là việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, nội bộ đoàn kết, thống nhất tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Giang thường xuyên gần gũi, lắng nghe tâm tư của bộ đội.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Hà Giang, trong thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của các cấp ủy Đảng về QCDC ở cơ sở. Quá trình thực hiện quy chế gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó tập trung vào xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu như: Tài chính, quân lực, cán bộ, hậu cần, xăng dầu, thi đua – khen thưởng, mua sắm vật tư. Mọi việc đều phải thông qua cấp ủy (Ban Thường vụ), chi bộ trở lên. Như trong công tác cán bộ, quân lực, khi điều động, bổ nhiệm, đề nghị thăng quân hàm, nâng lương, cử đi học, nghỉ hưu, dù là sĩ quan hay quân nhân chuyên nghiệp cũng phải thông qua cấp ủy, thực hiện các bước theo đúng quy trình từ dưới lên trên. Quá trình họp thông qua chỉ cần có một ý kiến khác cũng phải dừng lại để xem xét, kiểm tra, đối chiếu. Nếu còn băn khoăn sẽ không đề nghị cấp trên giải quyết, không có vận dụng hoặc ngoại lệ. Cấp ủy các cấp thường xuyên rà soát, kịp thời bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra, Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng trong việc giám sát, kiểm tra thực hiện QCDC tại các cơ quan, đơn vị. Thực hiện QCDC thông qua việc duy trì các chế độ trong tuần, trong ngày; sinh hoạt, học tập, đối thoại dân chủ, phiếu thăm dò ý kiến, hòm thư góp ý…

Qua tìm hiểu được biết, để việc thực hiện QCDC đạt được những kết quả trên, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang đã có nhiều chủ trương, giải pháp, coi việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hoạt động CTĐ, CTCT, của cấp ủy, người chỉ huy các cấp. Tổ chức quán triệt gắn việc thực hiện QCDC với thực hiện các nghị quyết như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, ngặn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; Thông tư số 01/TT-BNV của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015 của Chính phủ về thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Chương trình số 07-CTr, ngày 10/3/2016 của Tỉnh ủy Hà Giang về “Triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”; Thông tư số 65/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua quyết thắng của LLVT và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Kiên quyết đấu tranh, sàng lọc những cán bộ gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền, lợi ích nhóm.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Đại Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Giang cho biết: Thực hiện QCDC ở cơ sở như là “cẩm nang” của cấp ủy, chỉ huy các cấp, giúp nội bộ đoàn kết, thống nhất hơn, tất cả hướng đến nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Dân chủ nhưng đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, các quy định, quy chế và phải công khai minh bạch. Đặc biệt là tinh thần đoàn kết trong cấp ủy, chỉ huy và giữa cán bộ chủ trì về quân sự với cán bộ chủ trì về chính trị; giữa cơ quan với đơn vị, cán bộ với chiến sĩ. Có như vậy thì dù khó khăn, gian khổ đến mấy cũng sẽ vượt qua và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *