Thứ năm Ngày 24 Tháng 09 Năm 2020, 04:51:04

Quan tâm, sâu sát hơn nữa tới công tác chính sách

Ngày đăng: 21/05/2020

QK2- Đó là nhấn mạnh của đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Yên Bái ngày 21-5 về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh và công tác chính sách hậu phương quân đội từ năm 2019 đến nay.

Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu chủ trì làm việc với lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Yên Bái.

Theo báo cáo của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Yên Bái và qua kiểm tra thực tế hệ thống sổ sách, tài liệu của đoàn công tác, trong đó tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn bị Đại hội Đảng và kết quả công tác chính sách hậu phương quân đội. Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng, đồng chí Phó chính ủy Quân khu ghi nhận và biểu dương Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái trong thời gian vừa qua dù nhiều nhiệm vụ phải triển khai thực hiện xong đã chủ động, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng ở các cấp. Đến nay 9/9 Đảng bộ Quân sự huyện, 55/55 chi bộ và 14/14 Đảng bộ trực thuộc đã đại hội xong, cấp ủy nhiệm kỳ mới với số phiếu tín nhiệm cao. Thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội, đã hoàn thiện dự thảo văn kiện, chuẩn bị nhân sự, trang trí khánh tiết tuyên truyền. Tất cả các nội dung đều được thông qua Thường trực Tỉnh ủy và Thường vụ Đảng ủy Quân khu.

Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị đại hội.

Đối với công tác chính sách hậu phương quân đội, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp thuộc Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm, sâu sát, quyết liệt hơn nữa đến công tác chính sách; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; không khoán trắng cho cán bộ chuyên trách làm công tác chính sách. Mọi chế độ, tiêu chuẩn phải đến tay đối tượng, không để nhầm lẫn, sai sót. Cán bộ làm công tác chính sách phải tận tậm, trách nhiệm, coi đối tượng chính sách như chính những người thân của mình.

Tin, ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *