Chủ nhật Ngày 19 Tháng 05 Năm 2024, 03:05:44

Quan tâm, chăm sóc các đối tượng chính sách

Ngày đăng: 25/07/2023

QK2 – Đại hội XIII của Đảng xác định: “Thực hiện tốt chính sách người có công; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công; bảo đảm chế độ ưu đãi người và gia đình người có công phù hợp với xu hướng tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội”. 

Cán bộ Đội Quy tập mộ liệt sỹ Bộ CHQS tỉnh Hà Giang công tác tại địa bàn biên giới Vị Xuyên.

 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở chúng ta: “Máu đào của các thương binh, liệt sỹ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do”. “Thương binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sỹ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân, cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”.

Ngay từ năm 1947, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước sang giai đoạn mới, đầy cam go, quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương đã sớm có chủ trương, chính sách chăm lo cho thương binh, gia đình liệt sỹ. Ngày 16/2/1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 20/SL về Quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sỹ. Tiếp đó, Chính phủ ban hành chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất cho thân nhân tử sỹ, “ưu đãi các chiến sĩ bị thương và gia đình liệt sỹ”. Ngày 10/7/1947, cơ quan Thương binh và cựu binh, sau đổi là Bộ Thương binh được thành lập. Tháng 6/1947, tại đồi Khau Tý, ATK Định Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị với Chính phủ chọn một ngày trong năm, ngày 27/7 là “Ngày thương binh”. Từ năm 1975, theo Chỉ thị 223/CT-TW ngày 8/7/1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 27/7 hằng năm chính thức trở thành “Ngày Thương binh – Liệt sỹ” của cả nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, những quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đối với người có công đã được Đảng, Nhà nước ta cụ thể hóa thành các chính sách, pháp luật và triển khai thực hiện thống nhất trong cả nước. Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác người có công với cách mạng” làm cơ sở cho việc sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với người có công. Đặc biệt, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được sửa đổi căn bản, toàn diện, khẳng định nguyên tắc: “Chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng là trách nhiệm của Nhà nước và xã hội. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân quan tâm, giúp đỡ và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng”. 

Trên cơ sở các văn bản nghị quyết, nghị định, thông tư, quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Nhiều năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm ở các cấp, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác chính sách bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sinh động.

Bằng những chủ trương đúng đắn, giải pháp thiết thực, hiệu quả, công tác chính sách đối với LLVT Quân khu, chính sách hậu phương Quân đội, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”… trên địa bàn Quân khu đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là: Thực hiện nghiêm các chế độ quy định về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp đối với các đối tượng trong Quân đội theo quy định. Chi trả chế độ chính sách cho lực lượng làm nhiệm vụ ở vùng khó khăn, biên giới; phụ cấp đặc thù quân sự; chế độ chính sách đối với quân nhân tại ngũ và thôi phục vụ tại ngũ, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, công khai, công bằng, góp phần nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhân viên. Chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm kịp thời, đúng quyền lợi cho các đối tượng được thụ hưởng. Giải quyết tốt chế độ hưu trí cho các đối tượng theo đúng quy định. Công tác khám, chữa bệnh và thực hiện chính sách về chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách được chú trọng.

Quán triệt thực hiện nghiêm Quyết định số 1237/QĐ-TTg, ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hoạt động hiệu quả; xử lý kịp thời thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ, giải mã ký hiệu phiên hiệu đơn vị phục vụ thiết thực cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị đã lồng ghép các chính sách, huy động và xã hội hóa các nguồn lực để đẩy mạnh Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa’, “Uống nước nhớ nguồn”. Song song với đó, Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình xây dựng, tặng Nhà Tình nghĩa, Nhà Đồng đội, Nhà Mái ấm công đoàn, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa…, góp phần ổn định đời sống cho các đối tượng chính sách.

Với những việc làm thiết thực, đầy trách nhiệm, nặng nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu, sự chung tay của cộng đồng và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tổ chức, lực lượng các địa phương đã đưa những giá trị tốt đẹp của công tác chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội, góp phần bảo đảm an sinh, công bằng xã hội, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, qua đó củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.