Thứ tư,17/10/2018 | 16:25:29 GMT+7

Quân dân Tây Bắc khắc ghi lời Bác

Ngày đăng: 11/06/2018

Khắc ghi Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân dân Tây Bắc vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, lập nhiều chiến công oanh liệt, viết nên truyền thống: “Trung thành – Tự lực – Đoàn kết – Anh dũng – Chiến thắng”. Ý kiến tham luận của các đại biểu tại Tọa đàm “Quân khu 2 đinh ninh lời Bác dạy” đã nêu bật thành quả đạt được của các đơn vị, địa phương; đồng thời đúc rút kinh nghiệm và đề xuất phương hướng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua của Bác trong tình hình mới.

Bài 1: Vẹn nguyên giá trị

Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa chỉ đạo, động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, kiến thiết, xây dựng đất nước. Thực hiện Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Người, cả nước đã dấy lên các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi và hiệu quả. Trên khắp các mặt trận, ở tất cả các lĩnh vực với sự tham gia của các giới, các ngành, các cấp… đâu đâu cũng sôi nổi phong trào thi đua yêu nước.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Tọa đàm “Quân khu 2 đinh ninh lời Bác dạy”.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu khẳng định: Cách đây 70 năm, nhằm cổ vũ và động viên phong trào cách mạng của toàn dân tộc, phục vụ cho nhiệm vụ kháng chiến kiến quốc, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Đây là những tư tưởng, nội dung cơ bản xuyên suốt về thi đua yêu nước, là động lực khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, là lời hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đồng thời đây chính là sự biểu hiện sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khẳng định tầm vóc, giá trị to lớn của thời đại Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Bác đã tròn 70 năm, nhưng ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc luôn sống mãi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn chặng đường hơn 70 năm xây dựng chiến đấu, trưởng thành của LLVT Quân khu cho thấy, hoạt động thi đua trong LLVT Quân khu đã phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, động viên tất cả cán bộ, chiến sĩ tham gia, mọi hoạt động thi đua đều hướng vào xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đủ sức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới… Việc vận dụng sáng tạo, cụ thể hoá tư tưởng thi đua ái quốc của Bác vào các hoạt động thực tiễn được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tham dự tọa đàm với tham luận “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn”, PGS. TS Lý Việt Quang, Phó viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, nhấn mạnh: Ra đời cách đây 70 năm, nhưng Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang tính thời sự sâu sắc, vẹn nguyên những giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay. Lời kêu gọi Thi đua ái quốc đã khởi đầu và mở ra một phong trào hành động thiết thực, thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc, tạo nên nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, góp phần quan trọng đưa sự nghiệp cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác… Lời kêu gọi Thi đua ái quốc đã khơi dậy, bồi dưỡng, giáo dục, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc và nhân rộng những con người mới. Không chỉ là những chỉ dẫn, lời hiệu triệu, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, Lời kêu gọi Thi đua ái quốc còn là sự cổ vũ, dẫn đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tham luận tại tọa đàm, PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử chỉ rõ: Thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng 70 năm trước, được Đảng, Nhà nước lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện và đã mang lại những thành quả to lớn trong suốt quá trình kháng chiến cứu nước và xây dựng, phát triển đất nước. Thi đua luôn gắn liền và hướng vào thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ chính trị đặt ra đối với từng thời kỳ và giai đoạn lịch sử nhất định. Từ nhiệm vụ, mục tiêu của sự nghiệp cách mạng, kháng chiến và xây dựng mà đặt ra yêu cầu, nội dung, cách thức tổ chức thi đua. Giá trị cốt lõi của thi đua là hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng bằng hành động thiết thực của tất cả mọi người… Thi đua mang lại kết quả, giá trị vật chất rõ rệt, đồng thời giác ngộ ý thức trách nhiệm, tính cộng đồng của mọi thành viên trong xã hội, tạo dựng và nuôi dưỡng động lực, sức mạnh tinh thần trong sự nghiệp cách mạng.

VŨ THƯ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *